Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer

OMX Den Nordiske Børs København
Nikolaj Plads 6        
1067 København K        

       Randers, den 4. marts 2008
Insideres handel - meddelelse nr. 1/2008
               Side 1 af 1

Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer

Vestas Wind Systems A/S skal herved offentliggøre oplysninger om Ledende    
Medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind   
Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.

Opgørelsen er baseret på den indberetning, som Vestas Wind Systems A/S har   
modtaget fra en af selskabets Ledende Medarbejdere den 4. marts 2008.      

Navn: Søren Lomholt Husted

Stillingsbetegnelse for Ledende Medarbejder: Adm. direktør, Vestas Nacelles A/S

Udsteder: Vestas Wind Systems A/S

Fondskode (ISIN-kode): DK0010268606

Værdipapirets betegnelse: Aktier

Transaktionens karakter: Salg

Handelsdato: 04.03.2008

Marked, hvor transaktionen er gennemført: OMX Den Nordiske Børs København

Antal handlede værdipapirer: 2.125 stk.

Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer: DKK 1.111.353,75

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S,  
tlf. 9730 0000.                                 

Med venlig hilsen   
Vestas Wind Systems A/S

Ditlev Engel   
Koncernchef (CEO)

Adresse: Vestas Wind Systems A/S · Alsvej 21 · 8900 Randers · Danmark

Telefon: +45 9730 0000 · Fax: +45 9730 0001 · E-mail: vestas@vestas.com · Web: 
www.vestas.com                                 

Bank: Nordea Bank Danmark A/S · Reg. nr.: 2100 · Konto nr.: DKK 0651 117097 -  
EUR 5005 677997                                 

CVR-nr.: 10 40 37 82

Selskabsnavn: Vestas Wind Systems A/S

Abonner

Dokumenter og links