Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer

OMX Den Nordiske Børs København                         
Nikolaj Plads 6                                 
1067 København K                                

Randers, den 12. november 2007                         
Meddelelse nr. 4/2007 vedr. insideres handel                  

Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer  

Vestas Wind Systems A/S skal herved indberette oplysninger om Ledende      
Medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind   
Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.

Opgørelsen er baseret på den indberetning, som Vestas Wind Systems A/S har   
modtaget fra en af selskabets Ledende Medarbejdere den 12. november 2007.    

--------------------------------------------------------------------------------
| Navn:               | Klaus Steen Mortensen          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stillingsbetegnelse for Ledende  | President, Vestas Northern Europe A/S  |
| Medarbejder:           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erhverver:            | Bøtø Invest ApS             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder:             | Vestas Wind Systems A/S         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode (ISIN-kode):      | DK0010268606               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdipapirets betegnelse:     | Aktier                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktionens karakter:     | Køb                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato:           | 6. november 2007             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked, hvor transaktionen er   | OMX Den Nordiske Børs København     |
| gennemført:            |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal handlede værdipapirer:   | 81 stk.                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdien i DKK af handlede   | DKK 40.986,00              |
| værdipapirer:           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Navn:               | Klaus Steen Mortensen          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stillingsbetegnelse for Ledende  | President, Vestas Northern Europe A/S  |
| Medarbejder:           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erhverver:            | Mortensen Invest ApS           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder:             | Vestas Wind Systems A/S         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode (ISIN-kode):      | DK0010268606               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdipapirets betegnelse:     | Aktier                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktionens karakter:     | Køb                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato:           | 6. november 2007             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked, hvor transaktionen er   | OMX Den Nordiske Børs København     |
| gennemført:            |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal handlede værdipapirer:   | 492 stk.                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdien i DKK af handlede   | DKK 249.444,00              |
| værdipapirer:           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S,  
tlf. 9730 0000.                                 

Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             

Ditlev Engel                                  
Koncernchef (CEO)

Abonner

Dokumenter og links