NEG Micon, kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser


            
Samlet oversigt over persongrupper og disses nærtstående, der er optaget i NEG Micon-koncernens Insiderregister vedrørende aktiebesiddelse i NEG Micon A/S opgjort pr. 20. november 2003.

Abonner

Dokumenter og links