NEG Micon, storaktionærmeddelelse (§29) fra Nordea AB


            
I henhold til § 29 i Lov om Værdipapirhandel skal det meddeles, at Nordea AB ejer under 5 pct. af aktiekapitalen i NEG Micon A/S.

Abonner

Dokumenter og links