Opdateret status på patentstridighed med Enercon GmbH, hr. Aloys Wobben

Selskabsmeddelelse fra                             
Vestas Wind Systems A/S                             

Randers, den 15. april 2008                          
Selskabsmeddelelse nr. 24/2008

Opdateret status på patentstridighed med Enercon GmbH, hr. Aloys Wobben     

Som nævnt i selskabsmeddelelse nr. 4/2008, afsagde den hollandske Distrikstret i
Haag den 16. januar 2008 dom i en af sagerne mellem Vestas Wind Systems A/S og 
Enercon GmbH, hr. Aloys Wobben vedrørende tilslutningsbetingelser til      
forsyningsnettet i Holland (spændingskontrolpatenterne). Dommen gav Vestas fuldt
medhold.                                    

Hr. Aloys Wobben har nu anket dommen til Appelretten i Haag.          

Domsforhandlingen forventes ikke at blive gennemført i 2008.          

Eventuelle spørgsmål kan stilles til koncernchef Ditlev Engel eller til Peter  
Wenzel Kruse, Senior Vice President for Group Communications hos Vestas Wind  
Systems A/S, tlf. 9730 0000.                          

Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             


Ditlev Engel                                  
Koncernchef (CEO)

Abonner

Dokumenter og links