Rapportering af ledende medarbejders nærtståendes transaktion med Vestas-aktier

Report this content

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 20. februar 2020
Selskabsmeddelelse nr. 07/2020

 

Rapportering af ledende medarbejders nærtståendes transaktion med Vestas-aktier

Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. er Vestas Wind Systems A/S forpligtet til at offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Opgørelsen er baseret på en indberetning, som Vestas har modtaget fra en af selskabets ledende medarbejdere, se bilag.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Abonner

Dokumenter og links