Rapportering af ledende medarbejders og nærtståendes transaktioner med Vestas-aktier

Report this content

Vestas Wind Systems, Aarhus, 9. september 2019
Selskabsmeddelelse nr. 15/2019

Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. skal Vestas Wind Systems A/S herved offentliggøre oplysninger om Ledende Medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Opgørelsen er baseret på den indberetning, som Vestas Wind Systems A/S har modtaget fra en af selskabets Ledende Medarbejdere den 9. september 2019, se bilag.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Abonner