Rapportering af ledende medarbejders transaktioner med Vestas-aktier

Report this content

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 1. juni 2021
Selskabsmeddelelse nr. 15/2021


Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. er Vestas Wind Systems A/S forpligtet til at offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Opgørelsen er baseret på en indberetning, som Vestas har modtaget fra en af selskabets ledende medarbejdere, se bilag.

  

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Denmark

Mathias Dalsten, Senior Director
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

Abonner

Dokumenter og links