Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram, 14. - 20. november 2019

Report this content

Den 7. november 2019 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. Selskabsmeddelelse nr. 17/2019. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.) i perioden fra den 7. november 2019 til den 31. december 2019.

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 14. - 20. november 2019:  

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
14. november 2019 34.647 637,63 22.092.015
15. november 2019 61.299 644,81 39.526.435
18. november 2019 119.195 639,36 76.208.432
19. november 2019 62.368 634,86 39.594.986
20. november 2019 47.361 636,43 30.142.032
Akkumuleret under programmet 648.264 630,89 408.982.730

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden fremgår af det vedhæftede bilag.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Abonner

Dokumenter og links