Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram, 21. - 27. november 2019

Report this content


Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 28. november 2019
Selskabsmeddelelse nr. 24/2019

 

Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram, 21. - 27. november 2019

Den 7. november 2019 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. Selskabsmeddelelse nr. 17/2019. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.) i perioden fra den 7. november 2019 til den 31. december 2019. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 21. – 27. november 2019:   

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
21. november 2019 64.899 632,14 41.025.546
22. november 2019 98.635 631,22 62.260.651
25. november 2019 65.741 640,30 42.094.252
26. november 2019 50.000 645,13 32.256.655
27. november 2019 150.000 646,39 96.958.920
Akkumuleret under programmet 1.077.539 634,39 683.578.754

 
Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden fremgår af det vedhæftede bilag.


Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913