Vestas etablerer udviklingscenter i Houston, Texas i USA

Pressemeddelelse fra                              
Vestas Wind Systems A/S                             

Randers, den 2. juni 2008                           
Pressemeddelelse nr. 6/2008                          

Vestas etablerer udviklingscenter i Houston, Texas i USA            

Vestas, verdens største leverandør af vindmøller, har valgt at placere sit nye 
amerikanske udviklingscenter i Houston, Texas. Vestas annoncerede sine planer om
at etablere et udviklingscenter i USA tilbage i november 2007, og den endelige 
placering af centret blev i dag offentliggjort på en pressekonference afholdt af
Vestas på WINDPOWER 2008-konferencen/udstillingen i Houston.          

Centret markerer en vigtig milepæl i Vestas' strategi om at udvide sine     
forsknings- og udviklingsaktiviteter globalt for at fastholde sin        
markedsførerposition som No. 1 in Modern Energy. Det Houston-baserede center vil
yderligere konsolidere Vestas' tilstedeværelse på et af Vestas' hovedmarkeder og
vil samtidig styrke den eksisterende udviklingsorganisation, som omfatter    
udviklingscentre i Asien og Europa.                       

Beslutningen om at placere det nordamerikanske udviklingscenter i Houston er  
taget på baggrund af en omfattende undersøgelse af en række mulige placeringer 
over hele USA efterfulgt af en specifik analyse af Texas, gennemført af Vestas 
Technology R&D i samarbejde med Greater Houston Partnership, byen Houston og  
staten Texas.                                  

”Houston giver adgang til en højtkvalificeret arbejdsstyrke i et internationalt 
og yderst energi-fokuseret forsknings- og udviklingsmiljø,” siger Finn Strøm  
Madsen, President for Vestas Technology R&D. “Derudover giver Houston Vestas  
mulighed for at etablere og styrke sine forbindelser til den nordamerikanske og 
globale energiindustri. At drage nytte af og bidrage til den meget store pulje 
af viden og know-how, som Houstons energimiljø kan tilbyde, er uvurderlig i   
vores bestræbelser på at udvikle vindmøller, som også fremover kan leve op til 
de teknologiske og kosteffektive krav, som vores kunder stiller.”        

Texas og Houston har taget progressive skridt i retning mod at sikre deres   
position som globale midtpunkter i et energilandskab, som bliver mere og mere  
afhængig af vedvarende energikilder til at supplere brugen af fossile brændsler.
Texas er i dag den førende vindstat i USA. Staten står således for 26 pct. af  
landets samlede installerede vindkapacitet, eller det der svarer til den mængde 
elektricitet, der skal bruges til at forsyne mere end en million hjem i Texas. 

“Partnerskabet med Vestas er det seneste skridt i vores stats aggressive stræben
efter en differentieret energiportefølje,” siger Texas' guvernør, Rick Perry.  
“At udvide forskning og udvikling inden for vindenergi vil blot fremskynde vores
stats vej mod energiuafhængighed.”                       

"Vi glæder os meget over at byde Vestas velkommen til Houston," siger Houstons 
borgmester, Bill White. "Vestas er den åbenbare leder inden for sit felt, og  
Houston arbejder hårdt på at forblive ikke blot verdens energicentrum, men også 
på at blive verdens centrum for vedvarende energi. At få Vestas til Houston   
giver fordele for begge parter, og vi ser frem til et langt, gunstigt og    
vedvarende samarbejde.”                             

Udviklingscentret i Houston forventes åbnet i 2009, og når det er fuldt     
funktionsdygtigt i 2010, forventer Vestas Technology R&D, at centret vil    
beskæftige mindst 100 medarbejdere. Vestas vil ydermere højne sine       
udviklingsaktiviteter gennem eksterne partnerskaber og vil således udvide    
samarbejdet med førende teknologivirksomheder, universiteter og institutter over
hele USA. Vestas har allerede indgået officielle samarbejdsaftaler med førende 
universiteter i Texas og vil gennemføre fælles forskning med statens      
højtrangerende universiteter.                          

“Houston, som er landets nr. 1, når det gælder jobskabelse, byder verdens nr. 1 
inden for vindenergi velkommen. Dette bliver et fantastisk venskab. Vestas'   
tilstedeværelse bekræfter, hvad vi allerede ved, nemlig at Houston ikke alene er
verdens centrum inden for energi, men at den nu også bliver betragtet som    
fremtidens energicentrum,” siger Jeff Moseley, President & CEO for Greater   
Houston Partnership.                              

Forskningen vil primært fokusere på vindteknologi inden for områderne mekanik, 
elektricitet, styringssystemer, avancerede materialer og aerodynamik. Det    
primære mål for alle forskningsinitiativer hos Vestas er at forøge vindmøllens 
ydeevne og sænke energiomkost­ningerne.                     

“Udviklingscentret er et stærkt supplement til vores nordamerikanske salgs- og 
serviceenhed samt vores produktionsfaciliteter. Centret vil bringe os endnu   
tættere på mange af vore nøglekunder og vil være en vital ressource i vores   
fortsatte bestræbelser på at omdanne denne nations uhyre store vindressourcer  
til ren, vedvarende og forudsigelig energi,” siger Jens Søby, adm. direktør for 
Vestas Americas A/S, og fortsætter: “Houston og Texas er begge de bedste    
eksempler på, hvad fremsyn og en stabil, langsigtet, politisk struktur til   
fordel for vindenergi kan føre til med hensyn til energisikkerhed, jobskabelse 
og industriel lederskab.”                            

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med etableringen af udviklingscentret i   
Houston bedes rettet til Finn Strøm Madsen, President for Vestas Technology R&D,
tlf. +1 832 513 8474 eller 9730 0000, eller til Peter Wenzel Kruse, Senior Vice 
President for Group Communications hos Vestas Wind Systems A/S, tlf. 9730 0000. 

Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             

Finn Strøm Madsen                                
President, Technology R&D                            

Vestas - No. 1 in Modern Energy                         
Med en global markedsandel på 23 pct. i 2007 er Vestas verdens førende     
leverandør af moderne energiløsninger. Selskabet har installeret mere end 35.000
vindmøller i 63 lande, og Vestas har installeret mere end 9.400 vindmøller på  
amerikansk jord.                                

Ud over de flere end 1.000 medarbejdere i Vestas Americas, selskabets      
nordamerikanske salgs- og servicenhed, vil Vestas' nyligt åbnede vingefabrik i 
Windsor, Colorado, føje yderligere 650 medarbejdere til arbejdsstyrken. Senest 
meddelte Vestas, at når verdens største vindmølletårnfabrik, som Vestas bygger i
Colorado, er fuldt indkørt i 2010, vil fabrikken skabe nye lokale jobs for 400 
medarbejdere. Og i 2009 vil Vestas åbne sit første nordamerikanske       
udviklingscenter i Houston, Texas. Centret er en direkte fortsættelse af Vestas'
etablering og udvidelse af sine R&D-aktiviteter i Singapore og Indien samt   
etableringen af verdens største udviklingscenter inden for vindenergi i Danmark.

Abonner

Dokumenter og links