Vestas mødes med sine leverandører for at styrke samarbejdet og øge det professionelle niveau

Pressemeddelelse fra                              
Vestas Wind Systems A/S                             

Randers, 7. april 2008                             
Pressemeddelelse Nr. 3/2008                          

Vestas mødes med sine leverandører for at styrke samarbejdet og øge det     
professionelle niveau                              

Vestas' Global Leverandørdag 2008 er en platform for kommunikation mellem Vestas
og virksomhedens leverandører.                         

Den 8. april afholder Vestas Global Leverandørdag 2008 i Renaissance Tianjin  
TEDA Hotel & Convention Centre i Tianjin, Kina. Målsætningen for arrangementet 
er at styrke samarbejdet med leverandørerne for at sikre en fortsat forbedring 
af produkter og forretningsprocesser.                      

Global Leverandørdag, som siden 2006 har fundet sted en gang om året, er en   
fremragende platform til videndeling omkring, hvordan både Vestas og Vestas'  
leverandører skal håndtere de seneste udfordringer i vindindustrien i forhold  
til kapacitet, professionalisme og kvalitet gennem hele supply chain. Mere end 
300 leverandørrepræsentanter fra hele verden har bekræftet deres deltagelse.  

Kl. 8.00 (lokal tid i Beijing) indleder Ditlev Engel, koncernchef for Vestas  
Wind Systems A/S, arrangementet ved at byde alle deltagere velkommen. I løbet af
dagen vil talspersoner fra Vestas og repræsentanter fra NDRC (National     
Development and Reform Commission) og den kinesiske vindenergiorganisation   
afholde en række præsentationer. Et af hoved­emnerne, der vil blive drøftet, er 
den bæredygtige udvikling i den kinesiske vindindustris forsyningskæde.     

Finn Strøm Madsen, direktør for Vestas Technology R&D, vil tale om vigtigheden 
af Six Sigma baseret på målsætningen om et Six Sigma-niveau på 4 ved udgangen af
2008. Six Sigma er det kvalitetsmæssige målesystem, der blev implementeret af  
Vestas sidste år med det mål for øje at understøtte Vestas' målsætning om at  
være en pålidelig samarbejdspartner og producent af vindkraftanlæg ved at    
tilstræbe høje kvalitetskrav for den interne produktion såvel som        
leverandørernes ­produktion.                          
                                        
For at styrke samarbejdet med leverandørerne har Vestas lanceret        
"Leverandør­loyalitetskonceptet", der blev offentliggjort på Leverandørdag 2007,
som blev afholdt i april sidste år i Billund. Formålet med           
"Leverandørloyalitetskonceptet" er at give leverandørerne mulighed for at dele 
deres meninger om partnerskabet - og udpege områder, hvor Vestas kan forbedre  
sig og derved forbedre samarbejdet med leverandørerne. Den 8. april vil Søren  
Husted, adm. direktør for Vestas Nacelles A/S, fremlægge de fremskridt, der er 
gjort inden for dette område siden april 2007.                 

Vestas ønsker også at belønne sine leverandører for deres præstation og for de 
forbedringer, der er blevet gennemført i 2007. Til dette formål er der blevet  
udviklet et Vestas "Leverandørprisprogram". Hver af Vestas'           
produktionsafdelinger, dvs. Vestas Nacelles, Vestas Towers, Vestas Blades og  
Vestas Control Systems, har valgt en "Årets Leverandør" baseret på deres    
præstation i 2007. Udvælgelsen er foretaget baseret på parametre såsom levering 
og kvalitet, innovation og produktudvikling, fleksibilitet, fortsatte      
forbedringer og ekstraordinære indsatser. "Årets Leverandørpris 2008" vil blive 
overrakt til vinderne under arrangementet.                   

"Målsætningen for Global Leverandørdag 2008 er at bringe vores         
virksomheds­perspektiv på linje med vores leverandørers og at styrke vores   
fælles forståelse for de udfordringer, vi står over for i vindindustrien for at 
sikre opfyldelsen af de målsætninger og ambitioner, som vi alle har for hele  
industrien," fastslår Ditlev Engel. "Det er kun via en gensidig, konstruktiv  
dialog med vores leverandører og et fælles samarbejde, at vi vil være i stand  
til at nå vores mål," konkluderer Ditlev Engel.                 

Vestas afrunder Global Leverandørdag 2008 ved at være vært for en Gallamiddag i 
Renaissance Tianjin TEDA Hotel & Convention Centre i Tianjin, Kina.       

Evt. spørgsmål vedrørende Global Leverandørdag kan stilles til Søren Husted,  
adm. direktør for Vestas Nacelles A/S, til Finn Strøm Madsen, direktør for   
Vestas Technology R&D, eller til Peter Wenzel Kruse, Senior Vice President for 
Group Communications i Vestas Wind Systems A/S, tlf.: +45 9730 0000.      

Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             


Ditlev Engel                                  
Koncernchef (CEO)                                
Vestas - No. 1 in Modern Energy                         

Vindenergi er en vedvarende, forudsigelig og ren energikilde. Vindenergi kan  
etableres på kort tid og kan give den energiuafhængighed, som nogle af verdens 
største og hurtigst voksende energier kræver. Derfor kalder Vestas vindenergi  
for moderne energi.                               

Med en markedsandel på 23 pct. i 2007 er Vestas markedsleder inden for moderne 
energi. Vestas har allerede installeret flere end 35.000 vindmøller i 63 lande 
på fem kontinenter, og Vestas installerer en ny vindmølle hver fjerde time. I  
2007 producerede Vestas-vindmøller mere end 60 millioner MWh - eller strøm nok 
til at forsyne mange millioner husstande med elektricitet. Gennem de seneste 25 
år har Vestas forbedret ydelsen fra sine vindmøller 100 gange, og møllernes   
effektivitet forbedres fortsat. Derfor er Vestas No. 1 in Modern Energy.

Abonner

Dokumenter og links