Vestas og Aalborg Universitet etablerer omfattende, strategisk forskningsprogram

Pressemeddelelse fra                              
Vestas Wind Systems A/S                             
                                        
Randers, den 29. august 2007                          
Pressemeddelelse nr. 5/2007                          

Vestas og Aalborg Universitet etablerer omfattende, strategisk  
forskningsprogram                                

- Reception fredag den 31. august 2007 kl. 14 på Aalborg            
Universitet                                   

Vestas tager et vigtigt skridt i udviklingen af fremtidens vindmøller gennem et 
nyt, strategisk samarbejde med Aalborg Universitet. Forskningsprogrammet med  
titlen Vestas Power Programme er det mest omfattende samarbejde mellem en    
vindmølleproducent og et universitet til dato. De kommende fem år vil programmet
styrke forskning og udvikling inden for effektelektroniske komponenter og    
systemer til brug i vindkraftindustrien.                    

”Vestas Power Programme er et vigtigt skridt i vores målrettede indsats for at 
styrke samarbejdet med verdens førende uddannelsesinstitutioner inden for    
vindkraft. Med programmet løfter og accelererer vi forskningen inden for    
effektelektronik; en forskning, der er afgørende for industriens fortsatte   
udvikling,” siger Finn Strøm Madsen, direktør for Vestas Technology R&D.    

Vestas Power Programme yder i de kommende fem år støtte til tre         
forskningsprogrammer inden for vindkraftværker, effektelektronik og       
energilagring, der tilsammen vil omfatte mindst 10 Ph.d-projekter. Desuden vil 
der gennem programmet blive uddelt en række legater til danske og udenlandske  
kandidatstuderende ved Aalborg Universitets Institut for Energiteknik. Endelig 
medfører Vestas Power Programme også finansiering af et femårigt professorat,  
som er omdrejningspunkt for forskningsprogrammerne.               

Vestas forventer, at forskningsindsatsen vil lede til en række gennembrud, der 
vil gøre det muligt at producere møller med større kapacitet og forbedret    
effektivitet og funktionalitet. Denne udvikling er en vigtig forudsætning for at
møde udfordringerne ved en større integration af vindkraft i elnettet i     
fremtiden.                                   
                                        
”Vestas ser det som en vigtig opgave at støtte de største talenter inden for  
forskning og udvikling af højteknologiske vindkraftsystemer og derved investere 
i fremtidens eksperter. Vestas Power Programme giver deltagerne en unik mulighed
for at udvikle de højt specialiserede kompetencer, industrien efterspørger og  
samtidig styrke interessen for de unikke karrieremuligheder, den hastigt    
voksende, globale vindkraftindustri tilbyder,” siger Finn Strøm Madsen.     
                                       
Dekan, professor Frede Blaabjerg, Aalborg Universitet, udtaler i forbindelse med
aftalen med Vestas: ”Vi er meget glade for så omfattende et samarbejde med   
verdens største vindmøllevirksomhed, der både understøtter vores uddannelser,  
vores infrastruktur og vores stærke forskningsmiljø inden for området. Det   
bliver ganske enkelt en aktivitet i international topklasse.”          

I 2006 opnåede forskningsgruppen inden for effektelektronik på Aalborg     
Universitet en placering som nummer to blandt de førende            
uddannelsesinstitutioner på området i en opgørelse fra den europæiske      
effektelektronik-industri.                           

Vestas Power Programme præsenteres officielt fredag den 31. august kl. 14 ved en
reception, hvor samarbejdsaftalen underskrives.                 

Receptionen finder sted på Aalborg Universitet, Pontoppidanstræde 101. Pressen 
er velkommen.                                  

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med Vestas Power Programme bedes rettet til 
Finn Strøm Madsen, direktør for Vestas Technology R&D, tlf. 9730 0000, eller til
Frede Blaabjerg, dekan for Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige   
Fakultet, Aalborg Universitet,                         
tlf. 2129 2454.                                

Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             


Finn Strøm Madsen                                
Direktør, Techology R&D                             
Vestas - No. 1 in Modern Energy                         
Vindenergi er en vedvarende, stabil og ren energikilde. Stor kapacitet kan   
opbygges hurtigt og dermed give den energimæssige uafhængighed, som verdens   
største og hurtigst voksende økonomier efterspørger. Derfor kalder Vestas    
vindenergi for moderne energi.                         

Med en markedsandel på 28 pct. er Vestas markedsleder inden for moderne energi. 
Vestas har installeret over 33.500 vindmøller i 63 lande og på fem kontinenter, 
og installerer en ny vindmølle hver femte time. Vestas-vindmøller producerer  
årligt 50 millioner MWh - nok til at forsyne mange millioner husstande med   
elektricitet. Gennem de sidste 25 år har Vestas øget effekten fra hver enkelt  
mølle 100 gange - og møllerne bliver stadig mere effektive. Derfor er Vestas  
nummer ét i moderne energi.

Abonner

Dokumenter og links