Vestas opjusterer 2007-resultatet

Selskabsmeddelelse fra                             
Vestas Wind Systems A/S                             

Randers, den 4. februar 2008                          
Selskabsmeddelelse nr. 10/2008
                                 

Vestas opjusterer 2007-resultatet                        

På baggrund af et stærkt fjerde kvartal 2007 opjusterer Vestas forventningerne 
til resultatet for 2007. Omsætningen ventes i forhold til 2006 at stige med EUR 
1 mia. til ca. EUR 4,85 mia. Samtidig forventes EBIT-margin at stige fra 5,2  
pct. til ca. 9 pct. Betydelige forudbetalinger fra kunder reducerede      
netto­arbejds­kapitalen i årets sidste kvartal til ca. (1) pct. af       
årsomsætningen. Cash flow ventes at stige med godt EUR 100 mio. til ca. EUR 700 
mio. for hele 2007.                               

Forventningerne til 2008 fastholdes som meddelt den 6. november 2007 i     
delårsrapporten for tredje kvartal 2007.                    

--------------------------------------------------------------------------------
|               |  Forventet  | Forventet  |   Helår   |
|               | 2007-resultat | 2007-resultat |   2006   |
|               | 4. feb. 2008 | 6. nov. 2007 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsætning (mio. EUR)    |     4.850 |     4.500 |     3.854 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT-margin (%)       |    ca. 9,0 |    ca. 8,0 |      5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoarbejdskapital (%)   |      (1) |   maks. 10 |       3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansielle poster, netto  |       0 |    (10-15) |      (40) |
| (mio. EUR)         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatteprocent (%)      |      34 |      33 |       31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringer        |      265 |      300 |      153 |
| -materielle aktiver (mio.  |      82 |      75 |       35 |
| EUR)            |        |        |        |
| -immaterielle aktiver (mio. |        |        |        |
| EUR)            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Vestas' årsrapport for 2007 offentliggøres onsdag den 27. februar 2008 kl. 8.30 
CET. Regnskabet vil blive præsenteret for analytikere, investorer og pressen i 
London kl. 15.00 CET (14.00 London-tid) på The Landmark London, 222 Marylebone 
Road, London NW1 6JQ, England. Præsentationen afholdes på engelsk og      
transmitteres direkte med simultantolkning til dansk, tysk, italiensk, spansk og
mandarin via Vestas' website www.vestas.com. Det efterfølgende roadshow vil ud 
over London omfatte Boston, San Francisco, Madrid, Milano, Paris, Amsterdam,  
Frankfurt, København og Stockholm.                       

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ditlev Engel, koncernchef hos Vestas Wind  
Systems A/S, eller til Peter Wenzel Kruse, Senior Vice President for Group   
Communications hos Vestas Wind Systems A/S, begge på telefonnr. 9730 0000.   

Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             Bent Carlsen		Ditlev Engel                        
Bestyrelsesformand		Koncernchef (CEO)

Abonner

Dokumenter og links