Vestas Wind Systems, fondskodeskift med virkning fra den 7. april 2006

Den midlertidige ISIN DK006003621-8 (Vestas Wind Systems, nye) vil blive slettet af kurslisten med virkning fra den 7. april 2006. 

På baggrund heraf forhøjes aktiekapitalen tilsvarende i ISIN DK001026860-6, jf. skema på næste side. 

Kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Abonner

Dokumenter og links