Vestas Wind Systems, Kvartalsinformation - 3. kvartal 2005


            
Vestas opdaterer sine forventninger til en Koncernomsætning i 2005 til ca. EUR 3,4 mia. Den forventede EBIT-margin er imidlertid reduceret til ca. minus 3% som følge af fortsat alvorlig mangel på komponenter, yderligere garantihensættelser og budgetoverskridelser på amerikanske projekter. Vestas forventer en væsentlig forbedring af sit økonomiske resultat i 2006. Vestas forventer at nå en omsætning i 2006 i størrelsesordenen EUR 2,6-3,8 mia. og en EBIT-margin på plus 4-7%.

Abonner

Dokumenter og links