Vestas Wind Systems, Ledende Medarbejderes og deres nærståendes transaktioner med værdipapirer i Vestas Wind Systems A/S


            
Vestas Wind Systems A/S skal herved offentliggøre oplysninger om Ledende Medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.

Abonner

Dokumenter og links