Vestas Wind Systems, yderligere patentstridigheder med Enercon GmbH


            
Af Fondsbørsmeddelelse nr. 27/2005 og nr. 30/2005 fremgik, at Enercon GmbH havde udtaget stævning mod Vestas med påstand om, at der var sket krænkelse af et patent tilhørende Enercon GmbH. Enercon GmbH har nu fremsat påstand om Vestas-koncernens mulige krænkelse af yderligere patentrettigheder. Påstanden angår patenter på tilslutningsbetingelser til forsyningsnettene. I det omfang eventuelle forhandlinger med modparten ikke fører til et resultat, forventes sagen indbragt for domstolene.

Abonner

Dokumenter og links