Luk op for nye jobmuligheder

Sådan lyder opfordringen fra Jobcenter Holstebro til virksomhederne i Holstebro Kommune. Og jobkonsulenterne kommer heller end gerne ud til virksomhederne og fortæller om mulighederne

Jobcenter Holstebro vil gerne i kontakt med virksomheder, som kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, der har svært ved at finde de rette jobåbninger.

Jobcenter Holstebro deltager i en landsdækkende kampagne, rettet mod både private og offentlige virksomheder, der indtil nytår skal sikre Jobcenter Holstebro ca. 150 møder med nogle af kommunens virksomheder. Formålet med kampagnen er, at få flest mulige af de ledige som risikerer at miste dagpengeretten i ordinære job.

Chefen på Jobcenter Holstebro er bekymret over situationen og hilser derfor kampagnen velkommen:

”I Holstebro Kommune har vi 1050 ledige. Nogle af disse ledige er i fare for at miste deres ret til dagpenge hvis ikke de får et job. Det rammer bredt, og der er ikke tale om en bestemt branche, faggruppe eller aldersgruppe – det er lige fra salgsassistenten til salgschefen.”

”Selvom ledigheden er høj, så tror vi på, at der stadig er nogle jobmuligheder, som ikke er blevet vendt. Vi står over for en ekstraordinær udfordring, som kræver en ekstraordinær indsats for de mennesker, som bliver berørt,” siger jobcenterchef Elsebeth Dam Simonsen, Holstebro.

”Vi vil gerne mødes med kommunens virksomheder, også selvom de ikke står foran nye ansættelser. Det er altid relevant at se på, om der i virksomheden er åbninger, hvor virksomheden med ekstra hænder eller nye kompetencer kan åbne for nye muligheder – og måske på sigt skabe nye jobåbninger,” siger Elsebeth Dam Simonsen.

På landsplan er der udover phonerkampagnen sendt direct mail til 83.000 virksomheder med en invitation til et møde med en jobkonsulent. 74 jobcentre deltager i kampagnen, som skal sikre i alt 7.500 møder mellem virksomheder og jobcentre inden nytår.

Det er Beskæftigelsesregionerne, som sammen med landets jobcentre, står bag kampagnen.

For yderligere information, kontakt:

Jobcenterchef Elsebeth Dam Simonsen

Tlf. 9611 3841

Email: elsebeth.dam.simonsen@holstebro.dk