Luk op for nye jobmuligheder

Sådan lyder opfordringen fra Jobcenter Varde til virksomhederne i Varde kommune. Og jobkonsulenterne kommer hellere end gerne ud til virksomhederne og fortæller om mulighederne

Jobcenter Varde har sat jagten ind på virksomheder, som kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, der har svært ved at finde de rette jobåbninger.

Jobcenter Varde deltager i en landsdækkende kampagne rettet mod både private og offentlige virksomheder der løber frem til foråret 2013. og sikrer Jobcenter Varde 200 møder med virksomheder i kommunen. Formålet med kampagnen er at få flest mulige af de ledige, som risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, i ordinære job.

Jobcenterchef Erik Schultz hilser kampagnen velkommen:

I Varde Kommune har vi 874 ledige, og heraf er ca. 183 af vores ledige i fare for at ryge ud af dagpengesystemet, hvis ikke de får et job. Det rammer bredt, og der er ikke tale om en bestemt branche, faggruppe eller aldersgruppe – det er lige fra medarbejderen uden uddannelse, til medarbejdere med en lang videregående uddannelse.

”Vi står over for en ekstraordinær udfordring, som kræver en ekstraordinær indsats for de mennesker, som bliver berørt, og vi er parate til at løfte opgaven i et samarbejde med virksomhederne” siger jobcenterchef Erik Schultz, Varde.

”Vi vil gerne mødes med virksomheder, også selvom de ikke står foran nye ansættelser. Det er altid relevant at se på, om der i virksomheden er åbninger, hvor virksomheden med ekstra hænder eller nye kompetencer kan åbne for nye muligheder – og måske på sigt skabe nye jobåbninger,” siger Erik Schultz.

På landsplan er der udover phonerkampagnen sendt direct mail til 83.000 virksomheder med en invitation til et møde med en jobkonsulent. 74 jobcentre deltager i kampagnen, som skal sikre i alt 7.500 møder mellem virksomheder og jobcentre inden nytår.

Det er Beskæftigelsesregionerne, som sammen med landets jobcentre, står bag kampagnen.

For yderligere information, kontakt:

Jobcenterchef Erik Schultz, Varde

Tlf. 7994 6321 – 2082 5858

E-mail: ersc@varde.dk