Luk op for nye jobmuligheder

Sådan lyder opfordringen fra Jobcenter Lolland til virksomhederne i Lolland kommune. Og virksomhedskonsulenterne kommer hellere end gerne ud til virksomhederne og fortæller om mulighederne.

Jobcenter Lolland har sat jagten ind på virksomheder, som kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, der har svært ved at finde de rette jobåbninger.

Jobcenter Lolland deltager i en landsdækkende kampagne rettet mod både private og offentlige virksomheder og skal indtil nytår sikre Jobcenter Lolland adskillige møder med kommunens virksomheder. Formålet med kampagnen er at få flest mulige af de ledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, i ordinære job.

Leder af Jobcenter Lolland, Britt Flamgaard, er bekymret over situationen og hilser derfor kampagnen velkommen:

”I Lolland Kommune har vi i øjeblikket 2080 jobklare ledige og heraf er ca. 400 af vore forsikrede ledige i fare for at falde ud af dagpengesystemet, hvis de ikke får et job. Det rammer bredt, og der er ikke tale om en bestemt branche, faggruppe eller aldersgruppe”.

”Selvom arbejdsløsheden er høj, så tror vi på, at der stadig er nogle jobmuligheder, som ikke er blevet vendt. Vi står over for en ekstraordinær udfordring, som kræver en ekstraordinær indsats for de mennesker, der bliver berørt.”

”Vi vil gerne mødes med kommunens virksomheder, også selvom de ikke står foran nye ansættelser. Det er altid relevant at se på, om der i virksomheden er åbninger, hvor virksomheden med ekstra hænder eller nye kompetencer kan åbne for nye muligheder - og måske på sigt skabe nye jobåbninger,” siger Britt Flamgaard.

På landsplan er der udover phonerkampagnen sendt direct mail til 83.000 virksomheder med en invitation til et møde med en virksomhedskonsulent. 74 jobcentre deltager i kampagnen, som skal sikre i alt 7.500 møder mellem virksomheder og jobcentre inden nytår.

Det er Beskæftigelsesregionerne, som sammen med landets jobcentre, står bag kampagnen.

For yderligere information, kontakt:

Centerleder Britt Flamgaard, Jobcenter Lolland.

Tlf.: 54675201

Email: bmfl@lolland.dk