Luk op for nye jobmuligheder

Sådan lyder opfordringen fra Jobcenter Ringsted til virksomhederne i Ringsted kommune. Og jobkonsulenterne kommer heller end gerne ud til virksomhederne og fortæller om mulighederne

Jobcenter Ringsted har sat jagten ind på virksomheder, som kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, der har svært ved at finde de rette jobåbninger.

Jobcenter Ringsted deltager i en landsdækkende kampagne rettet mod både private og offentlige virksomheder og skal indtil nytår sikre Jobcenter Ringsted 50 møder med kommunens virksomheder. Formålet med kampagnen er at få flest mulige af de ledige, som risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, i ordinære job.

Jobcenterchef Susanne Frydenlund har et stærkt fokus på indsatsen for de udfaldstruede dagpengemodtagere og hilser derfor kampagnen velkommen:

”I Ringsted havde vi i september måned 827 fuldtidsledige og heraf er ca. 265 personer i fare for at ryge ud af dagpengesystemet, hvis ikke de får et job. Det rammer bredt, og der er ikke tale om en bestemt branche, faggruppe eller aldersgruppe – det er lige fra salgsassistenten til salgschefen.”

”Selvom arbejdsløsheden er høj, så ved vi, at der fortsat er en stor jobomsætning og der vil stadig være nye jobmuligheder, som ikke er blevet vendt. I den nuværende situation med høj langtidsledighed er det afgørende, at vi gør en ekstraordinær for de mennesker, som er berørt af den afkortede dagpengeperiode,” siger jobcenterchef Susanne Frydenlund i Ringsted.

”Vi vil gerne mødes med kommunens virksomheder, også selvom de ikke står foran nye ansættelser. Det er altid relevant at se på, om der i virksomheden er åbninger, hvor virksomheden med ekstra hænder eller nye kompetencer kan åbne for nye muligheder – og måske på sigt skabe nye jobåbninger,” siger Susanne Frydenlund.

På landsplan er der udover phonerkampagnen sendt direct mail til 83.000 virksomheder med en invitation til et møde med en jobkonsulent. 74 jobcentre deltager i kampagnen, som skal sikre i alt 7.500 møder mellem virksomheder og jobcentre inden nytår.

Det er Beskæftigelsesregionerne, som sammen med landets jobcentre står bag kampagnen.

For yderligere information, kontakt:

Jobcenterchef Susanne Frydenlund, Ringsted.

Tlf. 5762 6400

E-mail: jobcenter@ringsted.dk