Luk op for nye jobmuligheder

Sådan lyder opfordringen fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk til virksomhederne i Lyngby-Taarbæk  kommune. Og jobkonsulenterne kommer heller end gerne ud til virksomhederne og fortæller om mulighederne

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har sat jagten ind på virksomheder, som kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, der har svært ved at finde de rette jobåbninger.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk deltager i en landsdækkende kampagne rettet mod både private og offentlige virksomheder og skal indtil nytår sikre Jobcenter Lyngby-Taarbæk 90 møder med kommunens virksomheder. Formålet med kampagnen er at få flest mulige af de ledige, som risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, i ordinære job.

Leder af Jobcenter Lyngby-Taarbæk er bekymret over situationen og hilser derfor kampagnen velkommen:

”I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi 963 ledige og heraf er ca. 183 udfaldstruede af vores ledige i fare for at ryge ud af dagpengesystemet, hvis ikke de får et job. Det rammer bredt, og der er ikke tale om en bestemt branche, faggruppe eller aldersgruppe – det er lige fra salgsassistenten til salgschefen.”

”Selvom arbejdsløsheden er høj, så tror vi på, at der stadig er nogle jobmuligheder, som ikke er blevet vendt. Vi står over for en ekstraordinær udfordring, som kræver en ekstraordinær indsats for de mennesker, som bliver berørt,” siger vicearbejdsmarkedschef Leif Holst , Lyngby-Taarbæk.

”Vi vil gerne mødes med kommunens virksomheder, også selvom de ikke står foran nye ansættelser. Det er altid relevant at se på, om der i virksomheden er åbninger, hvor virksomheden med ekstra hænder eller nye kompetencer kan åbne for nye muligheder – og måske på sigt skabe nye jobåbninger,” siger Leif Holst.

På landsplan er der udover phonerkampagnen sendt direct mail til 83.000 virksomheder med en invitation til et møde med en jobkonsulent. 74 jobcentre deltager i kampagnen, som skal sikre i alt 7.500 møder mellem virksomheder og jobcentre inden nytår.

Det er Beskæftigelsesregionerne, som sammen med landets jobcentre, står bag kampagnen.

For yderligere information, kontakt:

Vicearbejdsmarkedschef Leif Holst, Lyngby-Taarbæk

Tlf. 45973880

E-mail: LHO@LTK.dk