Luk op for nye jobmuligheder

Sådan lyder opfordringen fra Jobcenter Skanderborg til virksomhederne i Skanderborg kommune. Og jobkonsulenterne kommer heller end gerne ud til virksomhederne og fortæller om mulighederne

Jobcenter Skanderborg deltager i en landsdækkende kampagne rettet mod både private og offentlige virksomheder og skal indtil nytår sikre Jobcenter Skanderborg 150 møder med kommunens virksomheder. Formålet med kampagnen er at få flest mulige af de ledige, som risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, i ordinære job.

Afdelingsleder i Jobcenter Skanderborg ser det som en af Jobcentrets vigtigste opgaver at gøre noget ekstraordinært for denne gruppe og hilser derfor kampagnen velkommen:

”I Skanderborg Kommune har vi ca. 1100 ledige og heraf er ca. 200 af vores ledige i fare for at ryge ud af dagpengesystemet, hvis ikke de får et job. Det rammer bredt, og der er ikke tale om en bestemt branche, faggruppe eller aldersgruppe.

Vi tror på, at der stadig er nogle jobmuligheder, som ikke er blevet vendt. Vi står over for en ekstraordinær udfordring, som kræver en ekstraordinær indsats for de mennesker, som bliver berørt,” siger afdelingsleder Tina Lundgaard Kristiansen, Skanderborg.

”Vi vil gerne mødes med kommunens virksomheder, også selvom de ikke står foran nye ansættelser. Det er altid relevant at se på, om der i virksomheden er åbninger, hvor virksomheden med ekstra hænder eller nye kompetencer kan åbne for nye muligheder – og måske på sigt skabe nye jobåbninger,” siger Tina Lundgaard Kristiansen.

På landsplan er der udover phonerkampagnen sendt direct mail til 83.000 virksomheder med en invitation til et møde med en jobkonsulent. 74 jobcentre deltager i kampagnen, som skal sikre i alt 7.500 møder mellem virksomheder og jobcentre inden nytår.

Det er Beskæftigelsesregionerne, som sammen med landets jobcentre, står bag kampagnen.

For yderligere information, kontakt:

Afdelingsleder Tina Lundgaard Kristiansen, Skanderborg

Tlf. 2055 3336

Email: Tina.Lundgaard.Kristiansen@Skanderborg.dk