Luk op for nye jobmuligheder

Sådan lyder opfordringen fra Jobcenter Ballerup til virksomhederne i Ballerup kommune. Og jobkonsulenterne kommer hellere end gerne ud til virksomhederne og fortæller om mulighederne

Jobcenter Ballerup har sat jagten ind på virksomheder, som kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, der har svært ved at finde de rette jobåbninger.

Jobcenter Ballerup deltager i en landsdækkende kampagne rettet mod både private og offentlige virksomheder og skal indtil nytår sikre Jobcenter Ballerup 20-25 møder om ugen med kommunens virksomheder. Formålet med kampagnen er at få flest mulige af de ledige, som risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, i ordinære job.

Leder af Jobcenter Ballerup er bekymret over situationen og hilser derfor kampagnen velkommen:

”I Ballerup Kommune har vi 1194 ledige og heraf er ca. 280 udfaldstruede af vores ledige i fare for at ryge ud af dagpengesystemet, hvis ikke de får et job. Det rammer bredt, og der er ikke tale om en bestemt branche, faggruppe eller aldersgruppe – det er lige fra salgsassistenten til salgschefen.”

”Selvom arbejdsløsheden er høj, så tror vi på, at der stadig er nogle jobmuligheder, som ikke er blevet vendt. Vi står over for en ekstraordinær udfordring, som kræver en ekstraordinær indsats for de mennesker, som bliver berørt,” siger jobcenterchef Lone Bech Varslev-Pedersen, Ballerup.

”Vi vil gerne mødes med kommunens virksomheder, også selvom de ikke står foran nye ansættelser. Det er altid relevant at se på, om der i virksomheden er åbninger, hvor virksomheden med ekstra hænder eller nye kompetencer kan åbne for nye muligheder – og måske på sigt skabe nye jobåbninger,” siger Lone Bech Varslev-Pedersen.

På landsplan er der udover phonerkampagnen sendt direct mail til 83.000 virksomheder med en invitation til et møde med en jobkonsulent. 74 jobcentre deltager i kampagnen, som skal sikre i alt 7.500 møder mellem virksomheder og jobcentre inden nytår.

Det er Beskæftigelsesregionerne, som sammen med landets jobcentre, står bag kampagnen.

For yderligere information, kontakt:

Jobcenterchef Lone Bech Varslev-Pedersen, Ballerup

Tlf. 44776510

Email: lvp@balk.dk