En af branchens grønneste legeringer introduceret til byggesektoren

Report this content

WICONA fortsætter sit fokus på bæredygtighed med aluminiumlegeringen CIRCAL 75R i sine profilsystemer til facader. CIRCAL 75R har den højeste andel af genbrugt forbrugerskrot – end-of-life aluminium – på markedet, med en andel på mindst 75 %. Produktionen er fuldt sporbar og certificeret af en uafhængig tredjepart.

De første kontrakter med CIRCAL 75R i glasfacader fra WICONA

I 2018 lancerede Hydro, der ejer WICONA, sin nye aluminiumlegering Hydro CIRCAL 75R. Legeringen består af mindst 75 % forbrugerskrot fra facader og vinduer, der er afmonteret fra bygninger og genanvendt. CIRCAL 75R er aluminium af førsteklasses kvalitet med det højeste indhold af tidligere brugt genanvendt aluminium på markedet. ”I modsætning til de aluminiumløsninger, der generelt findes på markedet, og som markedsføres med genanvendt indhold, er vores tilgang til Hydro CIRCAL 75R ikke baseret på processkrot, men udelukkende på aluminium, der har nået afslutningen af sin levetid som et produkt i brug,” forklarer Dr.-Ing. Werner Jager, teknisk markedsdirektør i Hydro Building Systems Germany GmbH.

Takket være Hydro CIRCAL 75R bliver aluminiumskrot ført tilbage i produktionscyklussen (urban mining). Omsmeltning af aluminium til nye applikationer kræver kun 5 % af den energi, som bruges til at producere primæraluminium. Jo højere det genanvendte indhold er, desto lavere CO2-belastning. Hydro CIRCAL 75R har verdens laveste CO2-belastning: Omkring 2,0 kg CO2 (1,5-2,3 kg CO2) per kilo aluminium – 6 gange eller 84 % mindre end det globale gennemsnit for primærudvinding.

I Norge er de første kontrakter med WICONA’s byggesystem i Hydro CIRCAL 75R allerede underskrevet. Ticon Broen i Drammen og Økern Portal i Oslo er blot to eksempler på facadeprojekter med CIRCAL 75R.

 

Et af aluminiumbranchens mest bæredygtige selskaber

Hydro er den første aluminiumproducent, som leverer genanvendt aluminium i førsteklasses kvalitet og med et certificeret indhold af mindst 75 % genanvendt forbrugerskrot. Sortering af skrottet sker på et dedikeret anlæg i Dormagen, Tyskland. Anlægget sender derefter metallet til omsmeltningsanlægget i Clervaux, Luxembourg, hvor der produceres presbolte af Hydro CIRCAL 75R. Produktionsprocessen er fuldt sporbar, og produktet er certificeret af den uafhængige tredjepart DNV-GL.

 

Ambitiøse europæiske emissionsmål

I EU-kommissionens bæredygtighedsmål skal alle nye bygninger operere med et netto CO2-udslip på nul inden 2030. Inden 2050 skal alle bygninger operere med et netto CO2-udslip på nul. Med den truende klimakrise og strengere lovgivning må branchen tilpasse sig. Med Hydro CIRCAL 75R giver WICONA ejendomsejere og arkitekter mulighed for at opfylde morgendagens højeste bæredygtighedsmål allerede i dag – inklusive certificeringer for grønne bygninger som LEED, BREEAM eller DGNB.

____________________

A German brand founded in Ulm in 1948, WICONA has become a global benchmark for technologically advanced aluminium solutions for curtain walls, solar protection, doors and windows, including bullet and fireproof systems. It has introduced to the market the most advanced innovations that have been progressively adopted by all manufacturers, including the thermal breaks for aluminium frames.

WICONA continues to demonstrate its focus on efficiency and sustainability by using thermal insulation strips made from recycled polyamide, which helps to significantly reduce CO2 emissions. With sustainability being one of the brand’s key objectives, WICONA controls all the production phases to guarantee the optimal performance of its systems and, together with designers and façade developers, creates customised solutions constantly pushing the boundaries of energy efficient and sustainable buildings. WICONA belongs to the Norwegian company Hydro, a fully integrated aluminium company with 35,000 employees in 40 countries on all continents, combining local expertise, worldwide reach and unmatched capabilities in R&D.

>> www.wicona.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links