Hydro er nu eneejer af Sapa Group

Sapa koncernen er nu del af Hydro og skifter navn til Hydro. WICONA fortsætter uændret som varemærke.

Fra den 2. oktober 2017 er tidligere Sapa Group 100% ejet af Hydro og vil blive indlemmet i Hydro koncernen som et nyt forretningsområde – Extruded Solutions. Den nye ejerstruktur påvirker ikke vores stærke varemærke WICONA, som vi har store ambitioner med at markedsføre som brand på vores markeder.

Hydro sikrer sig med opkøbet fuldt ejerskab af Sapa koncernens aktiviteter og udvider dermed markant virksomhedens rækkevidde, tilstedeværelse og innovative position i den globale forretning omkring aluminium.

Hydro har nu fuldt ejerskab af hele værdikæden fra minedrift til extruderede produkter og til genanvendelse af aluminium. Med base i Norge har Hydro 35.000 medarbejdere placeret i mere end 40 lande på alle kontinenter. Her kombineres lokal ekspertise med global tilstedeværelse og store R&D kompetencer.

Ud over at fremstille primær aluminium samt valsede og ekstruderede produkter foretager Hydro også genvinding og beskæftiger sig med at udvinde bauxit, raffinere aluminiumoxid og generere energi. Dette gør Hydro til den eneste 360° virksomhed i den globale aluminiumindustri. Hydro er til stede i alle segmenter af aluminiummarkedet, har salgs- og handelsaktiviteter i hele værdikæden og betjener mere end 30.000 kunder. Med mere end 100 års erfaring i vedvarende energi, teknologi og innovation er det Hydros mål at styrke kundernes og samfundets levedygtighed ved at skabe bæredygtige innovative aluminiumløsninger.

Fakta:

  • Sapa koncernen er nu blevet et forretningsområde i Hydro kaldet Extruded Solutions.
  • Med 35.000 medarbejdere har Hydro global dækning, lokal tilstedeværelse og aktiviteter i omring 40 lande på alle kontinenter og betjener omring 30.000 kunder på globalt plan.
  • Hydro er en global, fuldt integreret aluminiumsvirksomhed. Virksomheden er en af de største producenter af primær aluminium og beskæftiger sig med udvinding af bauxit og fremstilling aluminiumoxid og elektricitet – de vigtigste råmaterialer og den primære energikilde til fremstilling af primær aluminium.
  • Hydro er en stor europæisk leverandør af valsede produkter og har kunder i byggesektoren, emballage- og bilindustrien samt den grafiske branche.
  • Hydro bruger store ressourcer til forskning og udvikling og arbejder med procesteknologi til smeltning og genvinding, materialeteknologi samt kundetilpassede produkter og løsninger.

Kontakt os eller din lokale kontaktperson, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil vide mere om vores øvrige kompetencer, nu hvor vi er en del af Hydro. (Hydro.com)

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Hurtige fakta

Fra den 2. oktober 2017 er tidligere Sapa Group 100% ejet af Hydro og vil blive indlemmet i Hydro koncernen som et nyt forretningsområde – Extruded Solutions.
Tweet dette