Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – med sikkerhed under højtryk

Med Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL har WILO udviklet den seneste generations skræddersyede boosteranlæg.


Skræddersyet til samtlige krav: Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL kan udstyres med to til fire pumper. Egnet til applikationer inden for vandforsyning i bygninger og industrien, højeffektivt på alle stadier og opfylder allerede i dag EU-direktivet ErP for 2017.


Anlæggene som kan udstyres med op til fire pumper, er den perfekte løsning til en sikker vandforsyning og et behovstilpasset sikret tryk i bygninger og inden for industrien. Den høje virkningsgrad er unik og det tilhører i samtlige henseender markedets mest effektive boosteranlæg. Allerede i dag opfylder motoren EU-direktivet ErP for 2017 og overtræffer allerede nu den nuværende højeste motoreffektklasse IE4. Også de øvrige komponenter på boosteranlægget, elektronikken og hydraulikken har højeste mulige effektivitet. Anlægget er VDE- samt CE-certificeret og svarer til brugsvanddirektivet KTW, KIWA, ACS samt WRAS.

Regulerbar fleksibilitet sparer el
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL drives via regulerede højeffektive EC-motorer. En motor, som har en nominel effekt på 2,2 til 3,2 kW alt efter pumpemodellen, monteres per pumpe. Modeller med en nominel strømning på 4, 6, 10 eller 16 m³/h kan vælges. Da motorens hastighed desuden kan varieres, opfylder Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL samtlige krav til strømningen uden at der opstår en over- eller underforsyning. Dermed er energibesparelsen op til 70 procent per hver enkelt pumpe, dette i sammenligning med uregulerede flerpumpeanlæg. Hvis man ser på omkostningerne for hele levetiden for et boosteranlæg, så udgør elforbruget 85 procent af livscyklusomkostningerne sammenlignet med indkøbsprisen og vedligeholdelsesomkostningerne. Da Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL sænker elforbruget betydeligt, så er anskaffelsen allerede rentabel f.eks. efter to til tre år ved et anlæg med 2 pumper.


Gennemtænkt menustruktur og let håndtering med Wilo-Smart Control, alle indstillinger og aflæsning af driftstatus sker med Wilos populære ”Røde-knap” teknik.


Strømningsoptimeret form minimerer tryktab
Hydraulikken er også højeffektiv. Den hydrauliske strømning er optimeret i hele anlægget, tryktabene bliver betydeligt mindre sammenlignet med andre anlæg. Det er bl.a. takket være de tredimensionelle pumpehjul, som udgør en lavere modstand på vandstrømningen. Desuden har rørledningerne i boosteranlægget en strømningsoptimeret design på sammenføjningerne, som også minimerer tryktabene. Alle hydrauliske komponenter er af rustfrit stål og dermed i høj grad korrosionsbeskyttede.

Brugervenlig manøvrering forenkler pumpereguleringen
Elektronikken på Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL arbejder også højeffektivt. Dette alsidige anlæg kan tilpasses til installationen i alle slags bygninger. Styringen er optimeret til en fejlfri pumperegulering: Den overskuelige menustruktur muliggør en brugervenlig manøvrering af reguleringen og en direkte navigering til hovedpunkterne. Samme skærm med LCD-display er installeret på kontrolenheden og på pumperne. Som på de fleste Wilo-produkter er apparaterne udstyret med den ”Røde knap-teknik” som muliggør en hurtig og nem konfiguration og statusregistrering. Desuden kan Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL, via en BUS-tilslutning, kommunikere med ejendomssautomationssystemer, som er opbygget med LON, MODbus eller BACnet.

Sikkerhed
bestemmer designen
Den revolutionerende design integrerer alle vigtige komponenter på Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL med hensyn til samtlige sikkerhedsaspekter. Denne design er hovedsagligt tilpasset til mennesker. De ergonomisk optimerede manøverelementer i forbindelse med skærmen er det eneste område hvor al indstilling og manøvrering er koncentreret til. Det er dermed ikke længere nødvendigt med indgreb i mekanikken eller hydraulikken. Dermed kan boosteranlægget manøvreres hurtigt, nemt og helt risikofrit. Nyheder er bl.a. hætterne til manometrene og tryksensorerne som er integreret i designen. Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL arbejder dermed mere pålideligt end sammenlignelige modeller i andre produktserier. Højeffektivitetsteknologien som er før sin tid.


Praktisk beskyttelse for sensorer, manometre og ventiler.
 

For spørgsmål kontakt:

Jesper Thomsen
Direktør – Country Sales Manager Denmark

WILO Nordic
Drejergangen 9
DK - 2690 Karlslunde

T  45 70 25 33 12
F 45 70 25 33 16
M  45 21 22 58 71
jesper.thomsen@wilo.dk
www.wilo.dk
www.wilo.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links