Delårsrapport Q3 2021: Omsætningsvækst på 97% og EBITDA-vækst på 152%

Report this content

Bestyrelsen for Wirtek A/S har godkendt delårsrapporten for Q3 2021. Delårsrapporten er vedhæftet denne selskabsmeddelelse i sin helhed.

CEO Michael Aaen udtaler:

"Det har været et fantastisk kvartal for Wirtek. Tallene taler for sig selv en omsætningsvækst på 97% og EBITDA-vækst på 152%. 

Den organiske vækst blev på 19% i Q3 2021 og integrationen af CoreBuild løftede omsætningsvæksten til hele 97% sammenlignet med Q3 2020 - tilsvarende blev EBITDA-væksten på 152%, svarende til en EBITDA-margin på 14,5% i Q3 2021.

Den hurtige indtjeningseffekt af CoreBuild-integrationen, nye kunder på nye forretningsområder og geografiske markeder understøtter vores positive syn på fremtiden, og at vi kan nå de finansielle målsætninger i vores Accelerate25-strategi." 

Finansielle hovedtal for perioden 1. januar til 30. september 2021

TDKK Q3 2021 Q3 2020 Ændring Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 Ændring
Omsætning  13.658 6.921 97%  31.105 20.577 51%
EBITDA 1.987            787 152%  4.060 2.441 66%
EBITDA-margin (%) 14,5% 11,4% 27% 13,1% 11,9% 10%
Resultat før skat    1.653   764 116% 3.481  2.316 50%
Likvide midler 0         4.117        NA 0   4.117 NA

Stærk vækst i både omsætning og EBITDA i Q3 2021

 • Omsætningen steg i Q3 2021 med 97% til TDKK 13.658 sammenlignet med TDKK 6.921 i Q3 2020. Den organiske vækst blev på 19%. Omsætningen steg i Q1-Q3 2021 med 51% sammenlignet med Q1-Q3 2020.
 • Driftsresultatet (EBITDA) blev i Q3 2021 på TDKK 1.987 mod TDKK 787 i samme periode 2020, svarende til en vækst på 152%. EBITDA blev i Q1-Q3 2021 på TDKK 4.060, svarende til en vækst på 66% sammenlignet med Q1-Q3 2020.
 • EBITDA-marginen blev på 14,5% i Q3 2021 sammenlignet med 11,4% i samme periode 2020. EBITDA-marginen blev på 13,1% i Q1-Q3 2021 sammenlignet med 11,9% i Q1-Q3 2020.  
 • Resultat før skat (EBT) blev på TDKK 1.653 i Q3 2021 sammenlignet med TDKK 764 i Q3 2020, en vækst på 116%. I Q1-Q3 2021 steg resultat før skat med 50% sammenlignet med samme periode sidste år. 
 • De likvide beholdninger var TDKK 0 ved udgangen af Q3 2021. Wirtek udnytter i øjeblikket en kortsigtet lånefacilitet, mens selskabet opbygger sine likvide beholdninger efter at have anvendt mere end DKK 5 mio. af sine likvide beholdninger i Q2 2021 til finansiering af en stor del af CoreBuild-opkøbet og til udbetaling af udbytte. Wirtek generede et positivt cash flow på TDKK 407 i Q3 2021.

Forventninger til 2021

Wirtek fastholder de opjusterede forventninger til 2021:

 • Omsætningsforventningerne til 2021 er blevet opjusteret til DKK 44,5-45,5 mio. (mod tidligere opjusterede forventninger på DKK 42,0-44,0 mio.), en vækst på 61%-65% sammenlignet med 2020.
 • EBITDA-forventningerne til 2021 er opjusteret til DKK 5,9-6,1 mio. (mod tidligere opjusterede forventninger på DKK 5,0-5,4 mio.), en vækst på 83%-95% sammenlignet med 2020.

Yderligere information

 • Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com
  Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com
 • Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001
 • Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Telefon: +45 2176 4317

Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og fire udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 180 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.

Ticker: WIRTEK (DK0060040913)