Offentliggørelse af ledende medarbejders transaktioner med Wirtek-aktier

Report this content

Selskabsmeddelelse nr. 17.2021

I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i Wirtek A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette Wirtek A/S om transaktioner med aktier i Wirtek A/S.

Wirtek A/S offentliggør hermed følgende information modtaget fra ledende medarbejdere i Wirtek A/S og/eller disses nærtstående (se vedhæftede).

Transaktionerne omhandler:

Navn Beholdning før transaktion Transaktion Beholdning efter transaktion
Michael Aaen
(afhændelse)
2.470.351 aktier 27.176 aktier 2.443.175 aktier

Vedlagt fil

Yderligere oplysninger

  • Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, tlf.: 2529 7575, e-mail: ir@wirtek.com
     Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, wirtek.com
  • Kent Mousten Sørensen, Formand, Wirtek A/S, tlf.: 2125 9001
  • Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, tlf.: 2176 4317

Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og fire udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 180 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.

Ticker: WIRTEK (DK0060040913)

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links