Den danske regering støtter forslag om, at genindføre aggressiv kommerciel hvalfangst

Katastrofalt forslag fra International Whaling Commission (IWC) kan kan blive nådesstødet for det 24-årige internationale forbud mod kommerciel hvalfangst. Til trods for at hvalfangstnationerne - Grønland, Island, Norge og Japan - konstant blæser på det internationalt vedtagne forbud, vil forslaget nu åbne døren for endnu mere aggressiv hvalfangst og dermed øge antallet af hvaler, der dræbes på brutal vis. Den danske regering har tilkendegivet, at den støtter forslaget, hvilket er helt uacceptabelt og ude af trit med et moderne samfunds værdier.

21. - 25. juni afgøres hvalernes endelige skæbne. Her afholder den internationale hvalfangstkommité (International Whaling Commission (IWC)) sit årsmøde i Marokko og på dagsordenen er afstemningen om et nyt forslag, der vil ødelægge det internationale forbud mod kommerciel hvalfangst, som har været gældende siden 1986. WSPA (The World Society for the Protection of Animals) er forarget over forslaget.

Claire Bass, Leder af WSPA Internationals marine-programmer, udtaler: “I et forkvaklet forsøg på at redde nogle få hvaler, overvejer IWC nu at udskrive en dødsdom over næsten 13.000 hvaler over de næste 10 år. At dette forslag overhovedet bliver stillet understreger, i hvor høj grad IWC er ude af trit med moderne værdier. IWC forholder sig ganske enkelt ikke til det faktum, at det at sprænge store intelligente dyr med eksploderende harpuner er forhistorisk og grufuldt.”

Forslaget, fremført af USA, fremkommer som kulminationen på 2 års serier af forhandlinger, der skal afgøre fremtiden i IWC med det formål, at løse konflikten mellem anti- og pro- hvalfangst-nationerne. Hvis det bliver vedtaget vil det effektivt legitimere kommerciel hvalfangst og tillade fangstkvoter til Japan, Norge og Island for de næste 10 år.

Dyrebeskyttelses- og miljøorganisationer verden over er enige i sin modstand mod forslaget, som også vil betyde et slag i ansigtet overfor mange års modstand mod Japans, Norges og Islands rovdrift på hvaler.

Dette er 2010, ikke 1910! Kommerciel hvalfangst er grusom, forældet og unødvendig. Fangstmetoderne er særdelss smertefulde for hvalerne og det har ingen berettigelse i det 21. århudrede. Et forslag om at genoplive verdens uddøende hvalfangstindustri vil være et kæmpe skridt baglæns i forhold til miljø- og dyrebeskyttelse globalt”, tilføjer Clair Bass.

Den danske regering støtter forslaget - Ministeren kaldt i samråd
Danmark har valgt at lægge sig i ske med de store hvalfangstnationer, der tilsammen udgør den største obstruktion ift. opretholdelsen af forbudet mod kommerciel hvalfangst, som har været opretholdt de sidste 24 år. Dermed risikerer Danmark at være ansvarlig for, at et samlet EU mod forslaget overhovedet kan afgive sin stemme, og dermed vil modstanden være i undertal.

Danmarks helt uacceptable position har på denne måde omfattende og katastrofale konsekvenser for den fremtidige sikring af forbudet mod kommerciel hvalfangst. Danmark var med til at få forbuddet vedtaget tilbage i 1986. Den nuværende regering har dog ændret position i spørgsmålet omkring kommerciel hvalfangst. Tidligere har et flertal udenom regering imidlertid bremset denne destruktive linje. Den danske udenrigsminister Lene Espersen er kaldt i samråd om sagen den 10. juni.

Speget dansk politik
Danmarks position i forhold til hvalfangst er i høj grad præget af vores forhold til især Grønland. Den danske regering varetager i sin role i IWC alene grønlandske og færøske interesser. Grønland har tidligere ansøgt IWC om at få forhøjet sin årlige kvote for pukkelhvaler med 10 hvaler. Mange lande har udtrykt sin modstand overfor det nye forslag fra IWC, hvorimod Danmark, som eneste kommentar blot har stillet krav om at Danmark, for at kunne stemme for forslaget, ønsker det grønlandske ønske om kvoteforhøjelsen godkendt.

Det virker ude af proportioner, at Danmark på denne måde kommer til at støtte genindførelse af aggressiv kommerciel hvalfangst alene for at varetage Grønlands ønske om en forhøjet fangstkvote, især set i lyset af, at den grønlandske ansøgning tidliger er blevet afvist på grund af, at det ikke kan påvises, at der er et behov inden for rammen af såkaldt traditionel fangst (ikke-kommerciel), som den grønlandske kvote hører under. Den danske støtte til forslaget vil højst sandsynligt også være ude af trit med den overvejende holdning blandt den danske befolkning.

Stop nu – før det er for sent!
WSPA anbefaler, at den danske regering stemmer nej til forslaget ved IWC’s årlige møde i Marokko i juni 2010, og at Danmark i stedet spiller en langt mere aktiv rolle i forhold til at standse rovdriften på hvaler, der udføres af de resterende store hvalfangstnationer.

For mere information, billedmateriale og interview-forespørgsler, kontakt:
Kommunikations- & pressechef i WSPA Nordic, Morten Rasmussen, e-mail: morten@wspa.dk, Tlf. 3169 7000.

Du kan endvidere finde mere information om hvalfangst på www.wspa.dk/arbejdsomraader/hvaler

Kommunikations- & pressechef i WSPA Nordic, Morten Rasmussen, e-mail: morten@wspa.dk, Tlf. 3169 7000.

WSPA | World Society for the Protection of Animals