Nordmænd vil ikke længere spise hvalkød

Ny analyse af norsk hvalfangst gennemhuller industriens økonomiske grundlag. Nordmændenes lyst til at spise hvalkød er mindre end nogensinde, og industrien er afhængig af omfattende statsstøtte.

Norske hvalfangere har netop sat jagten ind på de 1286 vågehvaler, deres kvote giver dem lov til at slå ihjel i 2011. I anledning af hvalfangstens første uge offentliggør de tre dyreværnsforeninger WSPA (World Society for the Protection of Animals), NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge i dag en rapport om økonomien i norsk hvalfangst.

Rapporten Seas of Change viser, at norsk hvalfangst er i økonomisk nedgang, og at industrien kun kan overleve med støtte fra de norske skatteydere.

”Den norske regering påstår, at hvalfangst ikke modtager statsstøtte. Men aktiviteter relateret til hvalfangst som for eksempel reklamefremstød, marketing og research modtager betydelig støtte fra statslige midler. Det er absurd, at skatteydernes økonomiske støtte til hvalfangsten er næsten lige så høj som den værdi, kødet har, når det kommer ind med båden. Det skal være slut med disse kunstige forsøg på at øge hvalindustriens overlevelsesmuligheder,” siger veterinær i NOAH Siri Martinsen.

Hvaler lider under fangsten
Rapporten viser, at hvalkød ikke længere er en populær spise i Norge, da mindre end fem procent af den norske befolkning jævnligt spiser hvalkød. Især unge mennesker ønsker ikke at prøve hvalkød. Den lave efterspørgsel kan også ses på hvalfangstindustrien, hvor mindre end 20 både deltager i den årlige fangst. Det vurderes, at færre end én procent af de norske fiskere deltager i hvalfangsten, hvilket maksimalt resulterer i 50 jobs i sæsonen.

“Det fremgår tydeligt af analysen, at den norske befolkning ikke har meget lyst til hvalprodukterne. Samtidig er det et princip i norsk dyreværnslovgivning, at dyr ikke må lide unødigt. Desværre viser den norske regerings egne tal, at 20 % af de hvaler, som slås ihjel i den norske hvalfangst, ikke dør med det samme og derfor lider. At holde industrien i live går imod al logik,” siger Tanya Schumacher, rådgiver om havpattedyr i Dyrebeskyttelsen Norge.

Statsstøtten skal stoppes
WSPA, NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge opfordrer den norske regering til at lytte til den norske befolknings skepsis og stoppe den omfattende statsstøtte til hvalfangsten. Samtidig foreslår de tre organisationer, at der laves en uafhængig analyse af den norske hvalfangstpolitik.

”Norsk hvalfangst er ikke alene grusom, den er samtidig hverken efterspurgt eller nødvendig. Det er på tide, at den norske regering både noterer sig de økonomiske og velfærdsmæssige argumenter imod hvalfangst og genovervejer deres politik på hvalfangstområdet,” siger Gitte Buchhave, som er direktør for WSPA Danmark.

I dag kl. 15.15 vil NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge overrække resultatet af undersøgelsen til udvalgsformanden for handel og industri i det norske Storting.

Rapport og video
Rapporten Seas of Change er tilgængelig på
www.wspa.dk på norsk og engelsk. Samme sted findes en video om nordmændenes holdning til hvalfangst og hvalkød.

 De medvirkende organisationer:

 

  • WSPA (World Society for the Protection of Animals) er verdens største sammenslutning af dyrebeskyttelsesorganisationer med repræsentanter i mere end 70 % af verdens lande.
  • NOAH – for dyrs rettigheter er en norsk dyrerettighedsorganisation. NOAH har næsten 3000 medlemmer og aktive støtter, som fremmer NOAH’s budskap om respekt for dyrs liv.
  • Dyrebeskyttelsen Norge er Norges ældste og største dyreværnsforening og arbejder for, at dyr bliver behandlet med respekt og medfølelse.

For yderligere oplysninger, kontakt pressemedarbejder i WSPA Janne Bruvoll på tlf. 33 97 00 25, mobil 60 63 38 12 eller på janne@wspa.dk.