ICANN’s liste over “Early warnings” til ansøgte nye topdomæner er nu klar

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) er nu i gang med at vurdere de næsten 2.000 ansøgninger om nye generiske topdomæner, som er blevet indleveret.

Myndigheder i lande/stater har nu mulighed for at gøre indvending mod ansøgninger, hvis de er i konflikt med gældende national lov, eller hvis de er følsomme eller problematiske af andre årsager. De kan f.eks. gøre indvending mod ansøgninger, hvis de finder, at ansøgningerne potentielt kan være skadelige for forbrugerne.

ICANN's “Governmental Advisory Committee” har nu offentliggjort en liste med 'Early Warnings' – forvarslinger – til ca. 250 af de ansøgninger, som er blevet indleveret på nye generiske topdomæner. Listen omfatter information om, hvilket land der har udstedt en “Early Warning” i forbindelse med en specifik ansøgning samt landets nærmere grunde til at gøre dette. En sådan “Early Warning” kan føre til en formel indsigelse på et senere tidspunkt.

Listen viser klart, at meget få lande har besluttet sig for at involvere sig i processen. Australien er dog en undtagelse. Australien har typisk besluttet sig for at udstede “Early Warnings” til ansøgere, som har ansøgt om en generisk term, men som søger at begrænse tilgængeligheden for tredjepartsregistranter og dermed opnå eneadgang til et almindeligt, generisk topdomæne, som angår en bred markedssektor.

“Early Warning”-listen omfatter f.eks. strenge som “.app”, “.book” og “.tire”. For andre strenge som f.eks. “.attorney”,”.doctor” og “.lawyer” er bevæggrundene for forvarslingen, at strengene er kædet sammen med en reguleret markedssektor og ikke ser ud til at have tilvejebragt tilstrækkelige forholdsregler med hensyn til at adressere problemet med et eventuelt misbrug. En anden streng er “.gmbh” (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), som er den tyske ækvivalent til f.eks. et Limited Liability Company eller et Aktiebolag, og årsagen til, at man har gjort indvending er, at forkortelsen er kædet sammen med en specifik selskabsform for virksomheder, og at regisreringsmyndigheden kun bør udstede domænenavne under .gmbh til enheder, der rent faktisk er GmbH-enheder.

Her kan du se hele listen, herunder information om ansøgere, ansøgninger og hvilke lande/stater, der har udstedt den pågældende ”Early Warning”.

Hvad sker der nu? Muligheder.

De ansøgere, som har modtaget “Early Warnings” kan:

  • Mødes med det eller de pågældende lande/stater for at diskutere deres betænkeligheder
  • Trække ansøgningen tilbage inden 21 dage (hvilket betyder, at ansøgeren vil få refunderet 80 % af ansøgningsgebyret)
  • Lade ansøgningen fortsætte med risiko for, at ansøgningen vil blive afvist på et senere tidspunkt.

Zaccos syn på de nye, generiske topdomæner:

De nye topdomæner vil være forbundet med betydelige omkostninger og en del mere arbejde for varemærkeindehaverne i form af, at de nu skal holde styr på og/eller registrere domænenavne. Vi sætter spørgsmålstegn ved behovet for at etablere så mange nye, generiske topdomæner på så kort tid.

Ikke blot vil antallet af nye topdomæner i sig selv forvirre markedet, det vil også lægge en enorm belastning på varemærkeindehavere, der skal føre opsyn med domænenavnsområdet med langt flere omkostninger til følge, enten til domænenavnsregistreringer, domænenavnstvister eller til at bekæmpe stigende tilfælde af forsøg på Internetsvindel.

Der er også problematikken omkring den fremtidige stabilitet af Internettet. Hvordan vil ICANN f.eks. håndtere gTLD’er, der over tid og af forskellige årsager – det være sig kommercielle eller andre årsager – ikke vil blive opretholdt af den aktuelle registreringsmyndighed eller andre parter? Det har ICANN ikke noget svar på. Vil vi i sidste ende være nødt til at acceptere en vis mængde gTLD’er, som vil komme og gå og gøre det robuste Internet-adresseringssystem, vi kender i dag, mere ustabilt?

Der er også en risiko for, at der vil blive ansøgt om .brand-TLD’er udelukkende af den årsag, at man frygter at stå alene tilbage, være utidssvarende eller ude af stand til at forklare for beslutningstagere, hvorfor en ansøgning om deres særlige .brand ikke er blevet behandlet, eller af frygt for at blive nægtet et .brand på et senere tidspunkt.

Anbefalinger

Zacco anbefaler sine kunder, at de som et første trin tager følgende skridt:

  • At gennemgå listen af ansøgninger og identificere topdomæner, som potentielt vil kunne skabe problemer for din egen virksomhed og dit eget brand, og se på, hvilke muligheder du har for at beskytte dine egne interesser.
  • At etablere en strategi og en politik for, hvordan du skal forholde dig til de forskellige nye topdomæner, som bliver etableret – både ud fra et IP-perspektiv og ud fra et markedsføringsperspektiv.
  •  At overveje at registrere dine (registerede) varemærker hos det såkaldte "Trademark Clearing House", som vil blive etableret for at gøre det nemmere for varemærkeindehavere at få information om domænenavnsregistreringer, der er identiske med mærket, i de nye topdomæner, og at blive i stand til at registrere domænenavne på forhånd på basis af varemærket, når der er behov for det.

Baggrund
Der er aktuelt ca. 250 topdomæner. Det er enten landekode-topdomæner, såsom .se, .dk, .no, .nl og .de, eller generiske, internationale topdomæner, såsom .com, .net og .info.

I en periode på 3 måneder, fra 12. januar til 12. april 2012, godkendte ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ansøgninger om at være operatør for nye, generiske topdomæner (New gTLD program). Alle fik mulighed for at ansøge om et nyt topdomæne, og varemærkeindehavere og andre kunne ansøge om et “.brand” (e.g. “.apple” eller “.volvo”) eller et hvilket som helst andet ord eller geografiske steder, såsom “.game”, “.tourist”, “.berlin” eller “.paris”.

Den 13. juni publicerede ICANN en liste med næsten 2.000 ansøgninger. Listen i sin helhed kan ses her.

ICANN er nu i gang med at evaluere ansøgningerne, og ICANNS’s ”Government Advisory Committee” har publiceret en liste med 'Early Warnings' – altså forvarslinger.

Planen er at begynde at frigive de nye topdomæner i Q3, 2013, og det er hensigten, at der skal frigives ca. 20 gTLD’er hver uge.

Efterhånden som de nye, generiske topdomæner godkendes, vil der være forskellige ”sunrise-perider”, hvor varemærkeindehavere kan ansøge om andenordensdomænenavne under det nye gTLD, før den brede offentlighed får muligheden. Zacco vil løbende informere om disse “sunrise”-perioder, så snart der kommer information til rådighed.

Spørgsmål?

Hvis du ønsker yderligere information om de nye gTLD’er, kan du besøge http://www.icann.org/  Hvis du har spørgsmål om domænenavne, kontakt gerne Lone Prehn.

Kontakt for yderligere information:


Lone Prehn, European Trademark & Design Attorney

Tel: 45 39 48 82 64

E-mail: lone.prehn@zacco.com

Zacco

Zacco er en af Europas største IP-rådgivningsvirksomheder. Vi bistår vore kunder med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og retssager. Ud over bistand med beskyttelse af immaterielle rettigheder tilbyder Zacco også sine kunder strategisk rådgiving rettet mod at øge deres konkurrencefordel gennem en professionel udnyttelse af sådanne rettigheder. Zacco dækker alle tekniske og juridiske områder inden for immaterielle rettigheder. Mange af Zaccos rådgivere er europæiske patent-, varemærke- og/eller designagenter. Zacco har ca 500 ansatte og kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Besøg www.zacco.com for yderligere information.

Tags:

Om os

Zacco er en af Europas største IP-rådgivningsvirksomheder. Vi bistår vore kunder med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og retssager. Ud over bistand med beskyttelse af immaterielle rettigheder tilbyder Zacco også sine kunder strategisk rådgiving rettet mod at øge deres konkurrencefordel gennem en professionel udnyttelse af sådanne rettigheder. Zacco dækker alle tekniske og juridiske områder inden for immaterielle rettigheder. Mange af Zaccos rådgivere er europæiske patent-, varemærke- og/eller designagenter. Zacco har ca 500 ansatte og kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Besøg www.zacco.com for yderligere information.

Dokumenter og links