Innkalling til ordinær generalforsamling i DOF ASA

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i DOF ASA.

Generalforsamlingen avholdes fredag 23. mai 2014 kl 10.30 i selskapets lokaler på Storebø i Austevoll kommune. Trykt utgave av innkallingen blir postlagt til alle aksjonærer. Årsrapporten for 2013 er offentliggjort i dag og er tilgjengelig på DOF ASA sin hjemmeside www.dof.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel loven §5-12. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mons S. Aase, CEO, tlf: 91 66 10 12
Hilde Drønen, CFO, tlf: 91 66 10 09

Contacts

  • DOF ASA