Electrolux valberedning föreslår omval av styrelsen

Report this content

Stockholm, 8 februari 2022

Electrolux valberedning föreslår inför årsstämman den 30 mars omval av samtliga styrelseledamöter. Staffan Bohman föreslås väljas om till styrelseordförande och Petra Hedengran, Henrik Henriksson, Ulla Litzén, Karin Overbeck, Fredrik Persson, David Porter och Jonas Samuelson som ledamöter.

Electrolux valberedning utgörs av Johan Forssell (ordförande), Investor AB, Carina Silberg, Alecta, Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder, och Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder. I valberedningen ingår också Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

For further information, please contact:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, +46 70 590 80 72

Rupini Bergström, Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07

Electrolux är ett ledande globalt vitvaruföretag som i mer än 100 år gjort livet bättre för miljontals människor. Vi utvecklar nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi strävar ständigt efter att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom våra produkter och vår verksamhet. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG och Frigidaire, säljer vi ca 60 miljoner produkter till hushåll på ca 120 marknader varje år. Under 2021 hade Electrolux en omsättning på 126 miljarder kronor och cirka 52 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.