Reduced number of shares and votes in Enea AB (publ)

The Annual General Meeting 2017 of Enea AB resolved on a so-called automatic share redemption program. The share redemption program involved a share split, whereby one (1) existing share in the company was split into two (2) shares. As a result of the share split, the number of shares in Enea AB was temporarily increased by 17,864,231 shares during May to totally 35,728,462 shares. This has previously been communicated in a press release on May 31, 2017.

The 17,864,231 new shares (the so-called redemption shares) have thereafter been redeemed by Enea AB as part of the share redemption program with the exception of Enea AB’s own 314,760 redemption shares which have been redeemed without consideration, whereby the number of shares and votes in Enea AB, following the redemption, now is 17,864,231 shares, i.e. the same number as before the share split.

This information is information that Enea AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication at 8:00 CEST
on June 30, 2017.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-post: anders.lidbeck@enea.com

Håkan Rippe, CFO
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: hakan.rippe@enea.com

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och tjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB

Subscribe

Documents & Links