Ο Udo Helmbrecht του ENISA καλωσορίζει το νέο πρόεδρο του DSiN και καλεί για πολυμερή προσέγγιση

Επ ευκαιρία της συμβουλευτικής συνάντησης του ‘Deutschland sicher im Netz e.V.’(DSiN), ο Καθηγητής Udo Helmbrecht, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών  (ENISA) και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του DSiN, καλωσορίζει τον Dr Thomas Kremer (Deutsche Telekom) στο αξίωμα του νέου προέδρου του DsiN, και αναφέρεται σε μια στοχευμένη, πολυμερή προσέγγιση για το μελλοντικό έργο της πρωτοβουλίας.

«ΤοDeutschland sicher im Netz e.V.’ (DSiN) έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της ασφάλειας στην ΤΠ στη Γερμανία. Έχοντας σημειώσει σημαντική αύξηση στο παρελθόν, ήρθε πλέον η στιγμή για βελτιστοποίηση των προσπαθειών του DSiN και θεσμοθέτηση των εταιρικών σχέσεων και της συνεργασίας με καταναλωτές, φορείς χάραξης επιχειρηματικών και πολιτικών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο Καθηγητής Δρ. Udo Helmbrecht.

Ο Helmbrecht, ο οποίος παρέθεσε ομιλία στους φορείς χάραξης πολιτικών στην εκδήλωση του ‘Deutschland sicher im Netz e.V’ στις 3 Νοεμβρίου 2015, αναφέρθηκε στην πολυμερή προσέγγιση του ENISA, όπως, για παράδειγμα, εφαρμόστηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο. Σύμφωνα με την οπτική του ENISA, είναι απαραίτητη μια πολυμερής προσέγγιση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δίκτυα πολλαπλασιαστών και στοχευμένες σχέσεις με την κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει προσέγγιση σε πρόσωπα που ασκούν ενεργή επιρροή, να ενθαρρυνθούν νέες δράσεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης να σταλεί σαφές μήνυμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με τη μέγιστη δυνατή κάλυψη από τα ΜΜΕ. Ο Helmbrecht προτείνει συνεργασία με τις δημόσιες Αρχές σε κρατικό επίπεδο, ώστε να «δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ υφιστάμενων προγραμμάτων και στόχων», για παράδειγμα, με εθνικές Αρχές προστασίας δεδομένων, ρυθμιστικούς φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το DSiN αντιμετωπίζει προκλήσεις με ένα συγκεκριμένο εθνικό σημείο εστίασης, ωστόσο μπορεί να εμπνευστεί από τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτές που παρουσιάστηκαν από τον ENISA. Με τη δεκάτη επέτειό του να πλησιάζει, το DSiN μπορεί να αναπολήσει μια δεκαετία επιτυχούς προώθησης και βελτίωσης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της ΤΠ στη Γερμανία, όπως το σωματείο δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών υπό την αιγίδα του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών, προσφέροντας ανεξάρτητες αλλά και στοχευμένες συμβουλές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταναλωτές. Με την πάροδο των ετών, το DSiN έχει επεκτείνει τη δομή των μελών του, συμπεριλαμβανομένων βασικών παραγόντων της αγοράς. Συνεπώς, μια πολυμερής προσέγγιση, καθώς επίσης η βελτιστοποίηση των ικανοτήτων και προγραμμάτων του σωματίου, θα βοηθήσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και επιχειρήσεων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ENISA δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), αλλά και συνασπισμούς όπως αυτός με το DSiN, καθώς αποτελούν καλά παραδείγματα του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω τέτοιου είδους δικτύων. «Ο ENISA προσβλέπει στην προώθηση των στόχων της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς για συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».

Ακολουθήστε την εκδήλωση στο twitter @sicherimnetz

Για συνεντεύξεις και ερωτήματα από τον Τύπο:

Επικοινωνήστε με: press@enisa.europa.eu, Τηλ. +30 2814 409576

Tags:

Documents & Links