Европейски месец на киберсигурността: през октомври можете да се научите как да бъдете в безопасност когато сте онлайн

Искате ли да се научите как да бъдете в безопасност когато сте онлайн? Участвайте през октомври 2015 г. в някоя от многобройните прояви, уеб семинари и други дейности, които ще бъдат проведени в рамките на октомврийския Европейски месец на киберсигурността (ECSM) — представляващ кампания на ЕС за пропагандиране на киберсигурността, която се открива днес в Брюксел. Над 100 прояви и събития в 25 страни (посочени по-долу) ще помогнат на всички нас да се предпазваме от киберзаплахи посредством съвети за информационна сигурност, състезания, възможности за обучение и споделяне на добри практики. Темата на кампанията е: „Киберсигурността е споделена отговорност. — Спрете. Помислете. И тогава се свързвайте.“; тя представлява покана за всеки да научи повече за сигурността онлайн, както и да помага на околните да се предпазват от киберзаплахи. Стратегията за единен цифров пазар е насочена към увеличено предлагане от европейската индустрия на по-сигурни решения, както и към стимулиране на тяхното възприемане от всички европейци: това ще бъде постигнато главно посредством създаването на публично-частно партньорство за киберсигурност в областта на технологиите и онлайн мрежите, както и чрез преразглеждане на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации — ePrivacy Directive (и двете дейности са предвидени за 2016 г.).

Европейският месец на киберсигурността се провежда за трета поредна година и се организира от Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), от Европейската комисия, както и от над 100 други партньори (местни власти, национални власти, универститети, мозъчни тръстове, неправителствени организации, професионални сдружения) от цяла Европа. Кампанията има също и интернационален отзвук: данни за съответната кампания в САЩ има на следния линк.

Andrus Ansip, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Единния цифров пазар, заяви: „Сигурността срещу кибератаки придоби централно значение за доверието на потребителите и онлайн икономиката. Няма как да извлечем най-доброто от възможностите, създавани от цифровите инструменти и онлайн мрежи, ако нямаме доверие в тях. Подобряването на осведомеността за рисковете и заплахите, както и фактът че киберсигурността представлява споделена отговорност, са от жизненоважно значение, за да могат хората да правят по-информиран избор и да се предпазват от рискове когато са онлайн (линк към цялото послание в блога).

Комисар Günther Oettinger, отговарящ за Цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „За да се превърне светът в по-сигурно място за всеки, трябва всички ние да дадем свой принос: политици, учени, производители, граждани. Но за да могат европейците изцяло да се възползват от предимствата на Интернет по безопасен начин е необходимо те да познават съществуващите онлайн рискове и да знаят как могат активно да способстват за своята собствена сигурност във всекидневния си живот. Европейският месец на киберсигурността е прекрасна възможност за разпространяване на добри практики и увеличаване на общото равнище на осведоменост и по този начин и на киберсигурност в ЕС“.

Изпълнителният директор на ENISA проф. Udo Helmbrecht заяви: „Тъй като нашите общества непрекъснато се цифровизират и ние се движим към ерата на Интернет на предметите и умните градове, необходимо е непрекъснато да се развиват и подобряват електронните умения и онлайн сигурността, които представляват съществени ресурси. Във връзка с инициативата за месец на киберсигурността Агенцията създава цялостна общност за мрежова и информационна сигурност (NIS).“

Действие! Прояви през октомври

Европейският месец на киберсигурността продължава през целия месец октомври, като всяка от седмиците е посветена на отделна тема, както следва:

1васедмица — 1—4 октомври: Обучение по киберсигурност за служители

2раседмица — 5—11 октомври: Създаване на култура за киберсигурност на работното място

3таседмица — 12—18 октомври: Седмица на програмирането (Code Week) за всички

4таседмица — 19—25 октомври: Разбиране на решенията в облак (Cloud solutions) за всички

5таседмица — 26—31 октомври: Единен цифров пазар за всички

Европейският месец на киберсигурността се провежда в Белгия, Чешката република, Германия, Естония, Гърция, Обединеното кралство, Испания, Франция, Италия, Латвия, Литва, Ирландия, Унгария, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Швеция, Австрия, Кипър, Люксембург, Норвегия и Исландия.

По време на всяка от тези седмици ENISA и Европейската комисия ще публикуват доклади и ще организират прояви и дейности, свързани със съответните теми. Проявите ще са насочени към обучение, срещи за обсъждане на стратегията, общи презентации за потребителите, онлайн викторини и др.

Всяка седмица ENISA ще публикува нов материал на следния линк.

Вижте някои полезни съвети (tips) от ENISA по въпроса как да бъдете в безопасност когато сте онлайн, независимо дали сте преподавател, служител, експерт по информационни технологии или обикновен потребител.

Туитър чат с нашите партньори от САЩ ще бъде проведен на 8 октомври, четвъртък, в 22:00 часа Брюкселско време. Можете да проследите чата на #CyberSecMonth или #ChatSTC.

За да видите каква е Вашата безопасност, когато сте онлайн, решете следната викторина (quiz)

На следния линк са дадени инфографики с информация относно сигурността.

Доверие и сигурност в Единния цифров пазар

Европейската комисия допринася за постигането на тази цел по няколко начина: посредством създаване на нормативна уредба, засилваща възможностите на киберсигурността в Европа (по-специално чрез своята специализирана Стратегия за киберсигурност в Европа, както и чрез Директивата за мрежова и информационна сигурност); посредством дейностите си за осигуряване на неприкосновеност на онлайн комуникациите (по-специално чрез Директивата за защита на данните в ЕС и Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации — ePrivacy Directive); посредством подкрепа на ползващите се с най-висок приоритет научни изследвания и развойни дейности в областта на киберсигурността (с инвестиране на около половин милиард евро за тази цел в Програмата „Хоризонт 2020“), както и чрез укрепване на нашите индустриални възможности в областта на киберсигурността. Борбата срещу киберпрестъпността е също важен стълб на публикуваната през април Европейска програма за сигурност. Европейската комисия подобрява също и осведомеността относно киберсигурността сред своя собствен персонал, посредством обучения и една проведена по-рано тази година специализирана кампания.

Полезни връзки

-      Киберсигурност и лична неприкосновеност в Програмата в областта на цифровите технологии (the Digital Agenda)

-      Европейски месец на киберсигурността — октомври 2015 г.

-      Европейско състезание за киберсигурност

-      Университетски курсове и сертификационни програми в Европа в областта на мрежовата и информационна сигурност

-      Пълният списък на всички прояви и дейности в цяла Европа можете да намерите на следния линк.

-      Имате възможност да проследите събитията в Туитър #CyberSecMonth, #OctoberNIS, @CyberSecMonth

-      Прочетете вдъхновяващите истории на нашите посланици за киберсигурност.

Tags:

Documents & Links