Enzymatica publicerad i internationella Infectious Diseases & Therapy - lovande metod för förebyggande av förkylning med ColdZyme Munspray

I en nyligen publicerad systematisk översiktsartikel i Infectious Diseases & Therapy av Enzymaticas forskare klargörs potentialen hos köldanpassade proteaser för behandling av olika sjukdomstillstånd. ColdZyme Munspray kan ha en lovande potential som medicinteknisk behandling för att reducera risken för att få vanlig förkylning.

Proteaser eller proteolytiska enzymer har använts terapeutiskt under en längre tid och visat stor potential vid behandlingen av ett antal sjukdomstillstånd. Köldanpassade proteaser har en större flexibilitet och katalytisk effektivitet, än vanliga proteaser, en egenskap som kan vara viktig för framtagningen av nya behandlingar.

I artikeln i den peer-review granskade tidskriften ”Infectious Diseases and Therapy” understryks potentialen hos köldanpassade proteaser, som en ny framväxande behandling vid bland annat virala infektioner. ColdZyme® Munspray innehåller ett köldanpassat proteas (trypsin) som bildar en tillfällig aktiv barriär som skydd mot förkylningsvirusinfektion.

- ”Det är väldigt intressanta data som vi har med ColdZyme® Munspray när det gäller möjligheten att förebygga eller förkorta en förkylning. Köldanpassat trypsin har spännande egenskaper som är lovande för flera behandlingsformer inom medicin och medicinteknik” säger Mats Clarsund Forskningschef, Enzymatica

Enzymatica har pågående in vitro studier som kartlägger köldanpassat trypsins påverkan på förkylningsvirus och under början av 2013 är en klinisk studie planerad för att verifiera ColdZyme Munsprays förebyggande effekt på förkylning hos människa.

Artikel-länk: http://www.infectiousdiseases-open.com/Article/8f6694fe-0c36-4fa1-9178-a860127ee996/Cold_Adapted_Proteases_as_an_Emerging_Class_of_Therapeutics  

För mer information, kontakta:
Mats Clarsund, Forsknings- och Utvecklingschef Enzymatica AB (publ), 0725-73 09 80 mats.clarsund@enzymatica.se  

Tags:

Subscribe

Media

Media

Documents & Links