Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2014

Pressmeddelande Stockholm den 7 augusti 2014   

STARKT RESULTAT TROTS POLITISK ORO

ANDRA KVARTALET 2014

 • Nettoomsättningen minskade med 11,5 % till 622,2 MSEK (703,4 MSEK) (2,2 % minskning i rubel)
 • Rörelseresultatet ökade till 21,4 MSEK (21,1 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 % (3,0 %)
 • EBITDA ökade till 48,7 MSEK (46,8 MSEK)
 • Resultat efter skatt ökade till 13,8 MSEK (-7,5 MSEK)
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,13 SEK (-0,75 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -45,3 MSEK (22,5 MSEK)

JANUARI - JUNI 2014

 • Nettoomsättningen minskade med 4,0 % till 1 123,3 MSEK (1 170,3 MSEK) (7,7 % minskning i rubel)
 • Rörelseresultatet ökade till 31,6 MSEK (11,4 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 % (1,0 %)
 • EBITDA ökade till 79,7 MSEK (64,0 MSEK)
 • Resultat efter skatt ökade till 12,3 MSEK (-42,1 MSEK)
 • Resultat per stamaktie uppgick till -1,27 SEK (-4,21 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -51,6 MSEK (212,8 MSEK)

 SEK M 1 april 2014 –
30 juni 2014
1 april 2013 –
30 juni 2013
1 januari 2014 –
30 juni 2014
1 januari 2013 –
30 juni 2013
Nettoomsättning 622,2 703,4 1 123,3 1 170,3
EBITDA 48,7 46,8 79,7 64,0
Rörelseresultat 21,4 21,1 31,6 11,4
Resultat efter skatt 13,8 (7,5) 12,3 (42,1)
Nettoskuld 161,4 355,3 161,4 355,3
Nettoskuld / EBITDA 1,0x 2,5x 1,0x 2,5x

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:

 • Den svåra geopolitiska situationen som orsakats av oroligheterna i Ukraina har fortsatt under andra kvartalet och bidragit till en markant minskning av totalmarknaden för våra produkter i Ryssland. Trots detta lyckades vi ändå åstadkomma ett relativt starkt resultat under kvartalet. Jämfört med andra kvartalet 2013, som var ett mycket starkt kvartal, minskade våra intäkter med 12 % i svenska kronor och endast 2 % i lokal valuta. Vår bruttomarginal om 17,8 % var 1,8 %-enheter högre än under andra kvartalet 2013. Den förbättrade marginalen tillsammans med lägre försäljnings-och administrationskostnader resulterade i en EBITDA-ökning om 4 % till 49 MSEK. Periodens resultat efter skatt ökade kraftigt till 14 MSEK.

 • Baserat på importstatistik minskade den totala marknaden under de första fem månaderna med ca 20 % jämfört med föregående år. Samtidigt minskade vår försäljning av nya maskiner under de första sex månaderna endast med 7 %. Detta bekräftar återigen att vi fortsätter att vinna marknadsandelar, särskilt inom våra viktigaste produktområden. Mot bakgrund av den turbulenta politiska situationen och det osäkra

  marknadsläget är vi nöjda med att ha lyckats behålla nästan samma omsättning som andra kvartalet 2013, samtidigt som vi ökat vår lönsamhet. Vi ser detta som ett tecken på att våra avsevärda investeringar i vårt extensiva nätverk, samt utbildning och kompetensutveckling av våra medarbetare, fortsätter att bära frukt.

 • Trots att vi presterat relativt väl under oroligheterna är det klart att den svåra politiska och ekonomiska situationen kommer medföra svårigheter för vår verksamhet på kort sikt.  Trots detta är vi dock övertygade att de långsiktiga fundamenta för den ryska marknaden för anläggningsmaskiner är fortsatt starka.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280,

eller e-post: pr@ferronordic.ru

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment i Ryssland. Bolaget påbörjade sin verksamhet i juni 2010 och har sedan dess expanderat snabbt över hela Ryssland och är idag väletablerat i samtliga federala distrikt med över 70 anläggningar och fler än 750 anställda. Utöver att distribuera anläggningsmaskiner och leverera eftermarknadssupport för Volvo CE har bolaget även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo Trucks och återförsäljare för Volvo Penta i vissa delar av Ryssland. Bolaget har även kontrakterat vissa andra högkvalitativa varumärken, såsom Logset och flera tillbehörstillverkare. Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna.

Tags: