Muunneltavat rakennukset lisäävät kuntien mahdollisuuksia vastuullisiin ja kestäviin tiloihin

Report this content

Adapteo Oyj Lehdistötiedote 26.3.2021 at 13:00 CET
 

Adapteo Oyj, johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö, on julkaissut vastuullisuuden ja kestävän kehityksen raporttinsa vuodelle 2020. Yhtiön toimintamalli tarjoaa muunneltavia ja kiertotaloudellisia rakennuksia, ja julkinen sektori muodostaa suurimman osan asiakaskunnasta. Adapteon vastuullisuusraportti osoittaa kuinka suuri potentiaali kunnilla on mitä tulee ilmastoneutraalin rakentamisen kehittämisessä.

EU:n tavoite ilmastoneutraaliuden ja kasvihuonepäästöjen nettopäästöjen nollatason saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä vaatii suuria muutoksia onnistuakseen. Tämä pätee suuresti rakennus- ja kiinteistöalalla, jonka tällä hetkellä lasketaan muodostavan 36 prosenttia EU:n hiilidioksidipäästöistä. Adapteon tänään julkaistussa vastuullisuusraportissa yritys näyttää kuinka ilmastotietoisuuden lisääminen ja soveltaminen perinteiseen rakentamiseen on mahdollista.  

"Koko toimintamallimme on kiertotaloudellinen, sillä rakennusyksiköitämme voidaan mukauttaa ja siirtää muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Mikäli esimerkiksi kiinteistövastaavat ja kaupunkisuunnittelijat sisällyttävät enemmän muunneltavia rakennuksia heidän suunnitelmiinsa, voisi se luoda tarvittavat olosuhteet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi”, sanoo Hanna Wennberg, Adapteon Vastuullisuuden ja Kestävän kehityksen päällikkö.

Adapteon rakennukset voidaan purkaa, muunnella ja käyttää uudelleen useita kertoja ilman, että sillä olisi vaikutusta esimerkiksi sisäilman laatuun millään tavalla. Useat yhtiön rakennusyksiköistä ovat käytössä vielä 30 vuoden uudelleenkäytön jälkeen. Yhtiö työskentelee jatkuvasti vahvistaakseen vastuullista toimintaansa, esimerkiksi takaamalla ilmastoystävällisen toiminnan tuotannossa ja kuljetuksessa. Tämä on johtanut, usean muun saavutuksen ohella, Adapteon saaman AA-luokituksen MSCI:n ESG-arvioinnissa.

Vuonna 2020 yritys varmisti, että kaikki ruotsalaisessa tuotannossa käytetty puu on Forestry Stewardship Councilin, FSC:n mukaisesti sertifioitua. Adapteo käyttää kaikessa Ruotsin ja Suomen toiminnassaan uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa sähköä. Tarkoituksena on ottaa käyttöön tämä käytäntö kaikilla Adapteon markkinoilla.Adapteon asiakaskunnasta julkinen sektori muodostaa suuren osan, ja vuonna 2020 yhtiö toimitti yhteensä 156 koulua ja päiväkotia. Kaiken kaikkiaan noin 140 000 oppilasta ja opettajaa opiskelevat ja työskentelevät Adapteon tarjoamassa muunneltavassa rakennuksessa. Muunneltavat koulurakennukset täyttävät täysin samat vaatimukset kuin staattinen ja pysyvä rakennus, mukaan lukien esimerkiksi rakennusten suunnittelu ja sisäilma. Muunneltavien rakennuksien ympäristövaikutus on huomattavasti pienempi verrattuna perinteisiin staattisiin rakennuksiin. Tämän vahvistaa Suomen Ympäristöministeriön tekemät mittaukset, joissa Adapteon rakennusten kasvihuonekaasupäästöt arvioitiin vaatimattomiin 13,48 kg CO2e/ m² vuosittain.

"Käytämme rakennusmateriaalina puuta, mikä jo itsessään vähentää huomattavasti ympäristövaikutusta. Mikäli näemme muunneltavat rakennukset muunakin kuin vain väliaikaisena hätäratkaisuna, mahdollistaisi tämä meille joustavan ja vastuullisen tavan täydentää perinteistä ja pääosin staattista tapaamme nähdä kiinteistöjä ja rakentamista. Tämä on suuri käyttämätön mahdollisuus”, sanoo Hanna Wennberg.

 

Lataa Adapteon vastuullisuuden ja kestävän kehityksen raportti täältä:
https://www.adapteogroup.com/files/Main/18348/3314837/adapteon-tilinpaatostiedote-1-122020.pdf

Lisätietoja antaa:

Hanna Wennberg, markkinointi-, viestintä- ja kestävän kehityksen johtaja, 
+46 76 256 10 62, hanna.wennberg@adapteo.com

 

Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme, vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa,  Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2020 Adapteon liikevaihto oli 231 miljoonaa euroa.

www.adapteogroup.com/fi/

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit