Aktia aloittaa yt-neuvottelut myyntiorganisaatiossaan

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
12.1.2016 klo 9.30

  

Pankin toimintaympäristössä ja erityisesti asiakaskäyttäytymisessä tapahtuneiden muutosten vuoksi Aktia Pankki suunnittelee toimintansa tehostamista kustannussäästöjen saavuttamiseksi ja kestävän taloudellisen kannattavuuden turvaamiseksi.  Aktia haluaa myös jatkossa olla vahva kotimainen finanssimarkkinoiden toimija, joka tarjoaa laadukasta neuvontaa henkilö- ja yritysasiakkaille monissa kanavissa.

Pankin myyntiorganisaation toiminnan uudelleenjärjestelyn ja tehostamisen ohella toteutetaan asiakaspalvelun rakenteen uudistus.  Yt-neuvottelujen perustana ovat taloudelliset, tuotannolliset ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt. 

Arvioitu henkilöstövähennys on noin 60 henkilöä. Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan johtavan noin 2 miljoonan euron säästöihin vuodessa, kun ne on toteutettu vuoden 2016 aikana. Uudelleenjärjestelystä aiheutuu noin 1 miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka kirjataan vuoden 2015 viimeiselle neljännekselle.

Suunnitellut toimenpiteet pohjautuvat Aktian Toimintaohjelma 2015:een ja Kasvu 2018 -strategiaan. 

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210

Kaikki haastattelupyynnöt osoitetaan viestintäpäällikkö Malin Petterssonille, puh. 010 247 6369.

  

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.fi