Aktia Bank inleder samarbetsförhandlingar i försäljningsorganisationen

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
12.1.2016 kl. 9.30

 

Förändringar i bankens verksamhetsmiljö och speciellt i kundbeteendet gör att Aktia Bank planerar effektivera sin verksamhet för att uppnå kostnadsinbesparingar och trygga en långsiktig och hållbar finansiell lönsamhetsnivå.  Aktia ska även i framtiden vara en stark inhemsk finansmarknadsaktör som erbjuder högklassig rådgivning i ett brett urval av kanaler för privat- och företagskunder.

Verksamheten i bankens försäljningsorganisation omorganiseras och effektiveras samtidigt som strukturella förändringar i kundbetjäningen görs. Samarbetsförhandlingarna baserar sig på ekonomiska och produktionsmässiga orsaker samt på omorganisering av verksamheten. 

Den uppskattade personalminskningen är ca 60 personer. De planerade åtgärderna bedöms leda till årliga inbesparingar om ca 2 miljoner euro efter att de verkställts under 2016. Omorganiseringen kommer att orsaka en engångskostnad på ca 1 miljon euro som bokförs under sista kvartalet 2015.

De planerade åtgärderna grundar sig på Aktias Handlingsprogram 2015 och strategi Tillväxt 2018. 

 

AKTIA BANK ABP

 

Verkställande direktör Jussi Laitinen

Alla intervjuförfrågningar riktas till kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369

 

Distribution:
NASDAQ OMX Helsingfors
Centrala medier
www.aktia.fi