Aktia Oyj:n hallituksen kokoonpano vuonna 2013

Aktia Oyj
Pörssitiedote
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
12.12.2012 klo 9.00

Aktia Abp:n hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 11.12.2012 nykyiset hallituksen jäsenet Jannica Fagerholmin, Hans Frantzin, Kjell Hedmanin, Nils Lammen, Catharina von Stackelberg-Hammarenin, Dag Wallgrenin ja Nina Wilkmanin uudelleen hallitukseen.

Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin kauppatieteiden maisteri Sten Eklundh (52).

Dag Wallgren nimitettiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Nina Wilkman hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki valinnat koskevat kalenterivuotta 2013.

Sten Eklundh eroaa Aktia Oyj:n hallintoneuvoston jäsenyydestä 31.12.2012.

 

 

AKTIA OYJ

 

Lisätietoja:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459 059

Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
tiedotusvälineet
www.aktia.fi