Aktia Oyj:n lopputilitys vahvistettu

 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
12.9.2013 klo 12.00

                                                                                                                                                                             

 

AKTIA OYJ:N LOPPUTILITYS VAHVISTETTU

Aktia Oyj:n osakkeenomistajien kokous on tänään vahvistanut Aktia Oyj:n lopputilityksen Aktia Oyj:n ja Aktia Pankki Oyj:n 1.7.2013 tapahtuneen sulautumisen johdosta. Lisäksi osakkeenomistajien kokous on myöntänyt Aktia Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden ajalta 1.1.–30.6.2013.

Sulautuminen kuuluu Aktia-konsernin Toimintasuunnitelma 2015:een, johon sisältyy konsernin kustannusrakenteen parantamiseksi tehtävä työ. Konsernirakenteen yksinkertaistamisella pyritään parantamaan kustannustehokkuutta niin hallinnossa, prosesseissa kuin yhteisissä toiminnoissa.


AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

  

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 57 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.fi