Aktia Pankki Oyj - Liputusilmoitus: Stiftelsen Tre Smederin osuus Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä on laskenut alle 20,00 prosentin

 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote 22.8.2013 klo 8.30

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smederin osuus Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä on 21.8.2013 laskenut alle 20,00 prosentin.

Stiftelsen Tre Smeder omistaa 21.8.2013 yhteensä 6 852 141 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 88 176 245 ääntä. Omistus vastaa 10,29 (10,35) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 19,85 (20,02) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

Järjestelyn jälkeen

                             Osakkeita        % osakkeista Ääniä               % äänistä
         
Aktia A 2 571 925 5,51 2 571 925 5,51
Aktia R                    4 280 216 21,54 85 604 320 21,54
Yhteensä                6 852 141 10,29 88 176 245 19,85

   

Aktia Pankki Oyj:n osakepääoma koostuu 66 578 811 osakkeesta, joista 46 706 723 on A-sarjan osakkeita ja 19 872 088 R-sarjan osakkeita. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja kukin R-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. Aktia Pankki Oyj:n yhteenlaskettu äänimäärä on 444 148 483.

 

AKTIA PANKKI OYJ

Sijoittajasuhdepäällikkö Anna Gabrán, puh 010 247 6501

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.fi   

 

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 57 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 1 000 aktialaista. Aktia Pankin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.fi