Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

 
 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
12.4.2016 klo 18.30


Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 jaetaan osinkona 0,54 euroa osakkeelta ja pääoman palautuksena 0,10 euroa osakkeelta, yhteensä n. 42,6 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 14.4.2016 ja maksupäiväksi 26.4.2016.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäkahdeksan.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen hallintoneuvostonjäsenet jäsenistä Mikael Aspelin, Agneta Eriksson, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin och Ann-Marie Åberg, jotka olivat erovuorossa, sekä uusiksi jäseniksi yrittäjä Ralf Asplund, humanististen tieteiden kandidaatti Annika Pråhl sekä valtiotieteen kandidaatti Marcus Rantala, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin 24 400 euroa puheenjohtajalle, 10 500 euroa varapuheenjohtajalle ja 4 400 euroa jäsenelle. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja valitsi KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta myydä omia osakkeita. Yhtiökokouksen hyväksyi myös valtuutuksen hallitukselle päättää lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi.

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2016.


AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com


Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 350 000 asiakasta, joiden palvelusta 50 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com