Aktia Pankki pienentää omistustaan Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
26.2.2015 klo 13.00

 

Tänään tehdyn sopimuksen mukaan Aktia Pankki Oyj (Aktia Pankki) myy vielä 24 prosenttia omistuksestaan Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä (aiemmin Aktia Vahinkovakuutus Oy) Folksam ömsesidig sakförsäkringille (Folksam Sak). Aktia Pankin omistusosuus Folksam Vahinkovakuutuksessa pienenee kaupan myötä 10 prosenttiin, ja Folksam Sakin omistusosuus kasvaa 75 prosenttiin. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen osuus pysyy muuttumattomana, eli 15 prosentissa.

Aktia aloitti yhteistyön Folksamin kanssa vuonna 2012, kun Folksam Sak tuli enemmistöomistajaksi (51 %) silloiseen Aktia Vahinkovakuutus Oy:hyn yhdessä Aktia Oyj:n (34 %) ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen (15 %) kanssa. Folksam Sak käyttää nyt alkuperäisen option ostaa Aktialta 3 vuoden sisällä vielä 24 prosenttia Aktia Vahinkovakuutuksen osakkeista.

Aktia Pankki keskittyy asiakkuuksiin, kun taas kilpailukykyisten vahinko- ja eläkevakuutusten tuotannosta vastaavat Aktia Pankin yhteistyökumppanit Folksam ja Veritas. Aktia Pankki on edelleen Folksam Vahinkovakuutuksen tärkein jakelija, ja yhteistyösopimusta onkin liiketoimen yhteydessä pidennetty viidellä vuodella. Myös uudet, entistä tiukemmat vakavaraisuussäännöt kannustavat Aktia Pankkia vähentämään omistustaan vahinkovakuutusyhtiössä, jotta omistus ei rasittaisi pankin vakavaraisuutta tulevaisuudessa.

Kaupan myötä Aktia Pankki vapauttaa pääomaa 14,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa osakkeista maksettavaa vastiketta. Liiketoimen arvioitu kokonaisvaikutus pankkikonsernin omaan pääomaan on negatiivinen, -2, 7 miljoonaa euroa, josta noin -0,4 miljoonaa euroa rasittaa liikevoittoa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketoimen vaikutus pankkikonsernin vakavaraisuuteen on lievästi positiivinen 31.3.2015. Osakkeiden omistusoikeus siirtyy 3.3.2015, kun osakkeiden kauppahinnan maksetaan.  

 

 

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Carl Pettersson, puh. 010 247 6250

Lähettäjä:
Tiedottaja Anders Wikström, puh. 010 247 6294

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

 

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 52 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com