Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muutoksesta

Aktia Pankki Oyj – Liputusilmoitus
Pörssitiedote 2.9.2014 klo 15.30

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smeder -säätiön osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista on 2.9.2014 laskenut alle 10 prosentin.

Stiftelsen Tre Smeder omistaa järjestelyn 2.9.2014 jälkeen yhteensä 6 262 141 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 87 776 245 ääntä. Omistus vastaa 9,41 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 19,76 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

 

Järjestelyn jälkeen Osakkeita % Aktia Pankki Oyj:n
kaikista osakkeista
Ääniä % Aktia Pankki Oyj:n
kaikista äänistä
FI4000058870 1 971 925   1 971 925  
FI4000058888  4 290 216   85 804 320  
Yhteensä 6 262 141 9,41 87 776 245 19,76

                                                     

Aktia Pankki Oyj:n osakepääoma koostuu 66 578 811 osakkeesta, joista 46 706 723 on A-sarjan osakkeita ja 19 872 088 R-sarjan osakkeita. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja kukin R-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. Aktia Pankki Oyj:n yhteenlaskettu äänimäärä on 444 148 483.

  

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja:
Mia Bengts, konsernilakimies, puh. 010 247 6348

 

Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.com

 


Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 55 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa lähes 1 000 aktialaista. Aktia Pankin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com