Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen

Aktia Bank Abp – Flaggningsanmälan
Börsmeddelande 2.9.2014 kl. 15.30

  

I enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Stiftelsen Tre Smeders andel av Aktia Bank Abp:s aktier 2.9.2014 sjunkit under 10,00 %.

Stiftelsen Tre Smeder innehar efter transaktionen 2.9.2014 sammanlagt 6 262 141 aktier i Aktia Bank Abp och 87 776 245 rösträtter. Innehavet motsvarar 9,41 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 19,76 % av Aktia Bank Abp:s röstetal.

  

Efter transaktionen Antal aktier % av totala antalet aktier i Aktia Bank Abp Antal rösträtter % av totala antalet
rösträtter i Aktia Bank Abp
FI4000058870 1 971 925   1 971 925  
FI4000058888  4 290 216   85 804 320  
Totalt 6 262 141 9,41 87 776 245 19,76

 

Aktia Bank Abp:s aktiekapital består av 66 578 811 aktier av vilka A-aktier 46 706 723 och R-aktier 19 872 088. Varje A-aktie medför rätt att rösta med en (1) röst och R-aktie med tjugo (20) röster.

Totala antalet rösträtter i Aktia Bank Abp är 444 148 483.

  

AKTIA BANK ABP

 

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tfn 010 247 6348


Avsändare:
Malin Pettersson, kommunikationschef, tfn 010 247 6369

   

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki
Massmedier
Finansinspektionen
www.aktia.com

 

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på nästan 1 000 personer på 55 kontor samt via Internet och telefon. Aktia Banks aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com

 

Prenumerera